Asiakkuuksienhallinta

Vineyard on asiakkuudenhallinta-, eli CRM-ratkaisujen toimittaja. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että olemme asiakastietojen hallintaan keskittynyt ohjelmistotalo. Asiakkuudenhallinta pitää toki sisällään paljon muutakin kuin asiakastietojen hallintaa, mutta yleensä ensimmäinen askel CRM:n hankintaan otetaan silloin, kun organisaatiolla on niin paljon asiakkaita ja/tai henkilökuntaa, että heitä koskevaa informaatiota ei voida enää säilyttää yhteisissä saati yksityisissä exceleissä, vihkoissa tai mapeissa. Yleisimpiä asiakkaita koskevia tietoja ovat yrityksen osoite ja muut yhteystiedot, kontaktihenkilöt ja yritystä koskevat tapahtumat (esim. myyntikäynnit, myyntipuhelut).
PARI SANAA ASIAKKUUDEN HALLINNASTA
Asiakkuuden hallinta nousee jokaisen yrityksen prioriteetiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun asiakkaita menetetään puutteellisen tietojen hallinnan vuoksi. Tietojen hallinta on kuitenkin vasta asiakastiedon perusraaka-aine. Jalostettu ”tietotuote” siitä saadaan kun tietoa asiakkuuksista käytetään yritysjohdon analyyttisen päätöksenteon tukena.

VINEYARD PERUSTEET

Vineyard-ohjelmistojen käyttö perustuu Microsoftista tuttujen toimintojen kuten kaksoisnapautuksen, raahaamisen ja pudottamisen (’drag&drop’) sekä hiiren oikealla painikkeella ponnahtavan toimintovalikon käyttöön. Vineyard-järjestelmien perussääntöihin kuuluu, että kaikki tieto kirjataan järjestelmään vain kerran. Kertakirjaus on mahdollinen kohteiden ja yhteyksien avulla. Kohteita ovat esimerkiksi yksi henkilö (Matti Malli), yksi yritys (Yritys Esimerkki Oy) tai yksi tapahtuma (Mallikas / tarjouksen esittely Esimerkkilässä). Yhteydet taas ovat tapa yhdistää tietoa Vineyardin sisällä, esimerkiksi henkilö Matti Malli työntekijäksi yritykseen Yritys Esimerkki Oy.
Muita Vineyardin perusasioita ovat yhteinen kalenterinäkymä (mahdollisuus nähdä muiden kalenterimerkinnät, varata aikoja muiden kalenterista), hakutoiminnot (perushaku ja laajennettu haku), asiakashistoria ja laaja yritystietonäkymä (oleelliset tiedot yhdellä näkymällä).

VINEYARD SYVENTÄVÄT

Edellä mainitut perusasiat ovat yhteisiä kaikille Vineyardin käyttäjille. Käyttäjillä on kuitenkin omien työtehtäviensä perusteella erityistarpeita, joihin Vineyard on luonut työkalut. Kutsumme näitä rooleiksi. Yleisimpiä rooleja ovat myynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja yritysjohto, mutta roolit on mahdollista luoda organisaation omien tarpeiden mukaan. Roolit tuovat keskitetysti ”tarjottimelle” esimerkiksi kaikki myynnin ammattilaisen välineet, jotka asiakkuudenhallinnan on mahdollista antaa.

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner