VINEN BLOGI

Onko B2B uutiskirjeviestintäsi tätä päivää? – Näin saat aikaan reaktioita ja tuloksia nykyaikaisella uutiskirjeviestinnällä

Yrityksissä eletään nyt uutiskirjeiden kulta-aikaa. Maailmantilanteemme sanelee sen, että rakkaat ja uskolliset asiakkaat tavoitetaan nyt pääasiassa sähköisesti. Ei sovi unohtaa olemassasolevien asiakkaiden lisäksi myöskään yrityksesi potentiaalisia, vasta heilasteluasteella olevia orastavia asiakassuhteita. Etäolosuhteissa asiakkaita on tarpeen lämmitellä sekä muistuttaa yrityksesi olemassaolosta siihen soveltuvin B2B markkinoinnin keinoin, joista sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeviestintä nostavat suosiotaan kovaa vauhtia. Nykyaikaisella B2B uutiskirjeviestinnällä yritys saa aikaan aitoa vastakaikua ja lämpimiä reaktioita nykyisissä ja tulevissa asiakkaissaan ja kääntää asiakkaiden reaktiot myös tehokkaasti myynniksi.

Tässä blogitekstissä kerromme, mitä etäaikakauden uutiskirjeviestintä mahdollistaa B2B markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Saat hyvän startin nykyaikaisen ja tuloksellisen B2B uutiskirjeviestinnän ymmärtämiselle, käynnistämiselle ja kehittämiselle.

Mitä on nykyaikainen B2B uutiskirjeviestintä?

Nykyaikaista, tuloksellista ja myyntiin saumattomasti kytkettyä B2B uutiskirjeviestintää tehdään kokonaisuudella, joka yhdistää:

1. yrityksen kohderyhmälle säännöllisesti tehdyn, laadukkaan ja sääntöjen mukaisen B2B uutiskirjeviestinnän
2. yrityksen omat verkkosivut
3. yrityksen kohderyhmää kiinnostavat ja palvelevat sisällöt (esim. tuote- tai palveluoppaat, blogitarinat) sekä
4. markkinoinnin automaation, jonka avulla uutiskirjeviestinnän tuottamat reaktiot kytketään saumattomasti markkinoinnin ja myynnin jatkotoimenpiteisiin.

Edelliset neljä elementtiä yhdistävä B2B uutiskirjeviestintä saa viestin vastaanottajissa (= yrityksesi kohderyhmässä) aikaan yritykselle merkityksellisiä, mitattavia, myynnin tekemiseen suoraan kytkeytyviä ja myyntiä pitkällä tähtäimellä lisääviä konkreettisia reaktioita. Uutiskirjeen tuottama reaktio voi olla yksinkertaisimmillaan vaikkapa jokin uutiskirjelukijan suorittama toimenpide, esim. tuote- tai palveluoppaan lataus tai yhteydenottopyyntö yrityksen verkkosivuilla, jonne lukija päätyi uutiskirjeen linkin kautta. Myynti saa viipymättä ilmoituksen asiakkaan reaktiosta markkinoinnin automaatiota hyödyntävän uutiskirjejärjestelmän sekä verkkosivujen avulla ja voi siten kontaktoida kiinnostuneen yrityspäättäjän (= liidin) juuri oikealla hetkellä.

Nykyaikaisia menetelmiä hyödyntävällä ja säännöllisellä uutiskirjeviestinnällä yrityksen markkinointi ylläpitää siis tauotta pyörivää “liiditehdasta”, joka nostaa myynnin soittolistalle tasaiseen tahtiin laadukkaita, henkilötasolla tunnistettuja, kiinnostusta osoittaneita lämpimiä liidejä, joiden kanssa yhteistyö sujuu kiinnostuksen ollessa molemmipuolista. Kauppa käy pitkällä tähtäimellä ja kaikki tapahtuu kätevästi etänä.

Miksi B2B uutiskirjeviestintää kannattaa tehdä juuri nyt?

Lisääntyneen etätyön myötä yrityksesi kohderyhmän henkilöt viettävät suurimman osan työajastaan sähköpostin ja ruudun ääressä. Jo ennen pandemiaa ja lisääntynyttä etätyötä B2B yrityspäättäjien ostoprosessi sai useimmiten alkunsa verkon syövereissä. Nyt kyseinen B2B ostoprosessi tapahtuu entistäkin enemmän yritykseltäsi piilossa face2face -tapaamisten vähennyttyä merkittävästi. Vuoden 2020 sähköpostimarkkinoinnin statistiikoista selviää, että sähköpostin käyttäjien sekä lähetettyjen sähköpostien (per päivä) määrän arvioidaan nousevan merkittävästi tulevina vuosina.

Mielenkiintoinen huomio sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän tämän vuoden kehitystä tarkastellessa on se, että maaliskuun 2020 jälkeen uutiskirje- ja muille sähköpostilistoille liittyminen on lähtenyt nousuun. Tämä viestinee siitä, että pandemian muuttamassa arjessa ihmisillä on enemmän aikaa tutkia kiinnostavia aiheita verkossa sekä tahtoa olla kontaktissa yrityksiin ja brändeihin kotoa käsin. Tavoittaako sinun yrityksesi uutiskirjeviestintä kohderyhmäsi?

Säännöllinen, myyntiin selkeästi kytketty sekä nykyaikaisia markkinointiteknologioita hyödyntävä uutiskirjeviestintä on kiistämättä tärkeä ja kiinnostava osa tämän päivän B2B yrityksen markkinointiviestintää. 2020 State of Email -raportissa esitellyssä tutkimuksessa 77% markkinoijista totesi sähköpostin olevan kahden tehokkaimman digitaalisen markkinoinnin keinonsa joukossa. Viime vuoteen verrattuna sähköposti on saavuttanutkin monissa yrityksissä entistä tärkeämmän osan yrityksen menestyksen rakentajana (78% markkinoijista piti sähköpostia elintärkeänä osana markkinointiviestintäänsä).

Ole siis siellä, missä ostajasikin on: Sähköposti on tuttu, helppokäyttöinen, kustannustehokas ja etämyynnin mahdollistava markkinointikanava. Se kannattaa nyt hyödyntää ja virittää täyteen iskuunsa osana muuta B2B markkinointiviestintääsi.

Lähetä myös keväällä 2020 suuren suosion saavuttanut webinaarinauhoitteemme Rohkeutta B2B etämyyntiin sähköpostiisi täällä.

Mitä yritykseni saavuttaa B2B uutiskirjeviestinnällä?

Säännöllinen uutiskirjeviestintä yhdistettynä yrityksen verkkosivuihin, asiakasta kiinnostaviin sisältöihin (esim. tuoteoppaat) ja markkinoinnin automaatioon täyttää myyntisi soittolistaa tasaiseen tahtiin lämpimillä, kiinnostusta osoittaneilla liideillä sekä tukee (ja paikkaa) muuta markkinointiviestintääsi poikkeuksellisina, mutta vielä pitkään jatkuvina etäaikoina.

NYKYAIKAINEN (markkinoinnin automaatiota hyödyntävä) B2B UUTISKIRJEVIESTINTÄ:

1. tavoittaa tehokkaasti yrityksesi kohderyhmän etäaikakautena ja lisää yrityksesi tunnettuutta pitkällä tähtäimellä.
Asiakas kannattaa tavoittaa ja aktivoida myös etäolosuhteissa. Uutiskirje on oiva ja kustannustehokas keino siihen. Lue myös aiempi blogimme Selviytyjät muuttuvat nyt – Näin sopeutat yrityksesi B2B-markkinoinnin ja -myynnin pandemian muuttamaan maailmaan.

2. tuo lisää liikennettä yrityksesi verkkosivuille potentiaalisten asiakkaidesi joukosta.
Houkuttele kohderyhmääsi kuuluvat potentiaaliset asiakkaasi verkkosivuillesi uutiskirjeviestinnällä (muun markkinointiviestintäsi ohessa) ja tarjoa verkkosivuillasi erilaisille asiakkaille selkeät ja houkuttelevat etenemispolut. Lue vinkit siihen miten asiakas aktivoidaan verkkosivuilla täältä.

3. lisää asiakkaan kiinnostuksesta viestivien reaktioiden määrää ja laatua yhdessä yrityksen verkkosivujen ja kiinnostavien sisältöjen kanssa.
Uutiskirjeviestinnän tavoitteena on saada aikaan konkreettisia reaktioita vastaanottajien (eli yrityksen kohderyhmän) joukossa. Miten markkinointi saa aikaan asiakkaan kiinnostuksesta viestiviä reaktioita B2B yrityksen verkkosivuilla? Lähetä maksuton Verkkosivujen liidiopas B2B markkinoinnille sähköpostiisi täältä.

4. tuo tuottamiensa reaktioiden kautta myynnillesi lisää henkilötasolla tunnistettuja lämpimiä liidejä ja markkinoinnille valmiiksi kiinnostuneita henkilöitä jatkoviestinnän kohteiksi.
Uutiskirjeiden tuottamat reaktiot johtavat (markkinoinnin automaation avulla) oikea-aikaisiin, oikea-aiheisiin sekä oikeille henkilöille suuntautuviin myynnin ja markkinoinnin jatkotoimenpiteisiin, jotka tehostavat B2B markkinoinnin ja myynnin tekemistä sekä lisäävät myyntiä pitkällä tähtäimellä.

Mitä nykyaikainen B2B uutiskirjeviestintä vaatii yritykseltä ja miten aloitan?

B2B yritys voi tehdä nykyaikaista ja tuloksellista uutiskirjeviestintää, jos yritykselläsi on:

1. Verkkosivut
2. jotain asiakastasi kiinnostavaa sisältöä uutiskirjeitäsi ja verkkosivujasi varten, esim. tuote- ja palveluoppaat tai asiakastarinat. Monet jo olemassaolevat sisältösi kannattaa hyödyntää myös uutiskirjeissä.
3. sekä uutiskirjeiden luomisen, lähettämisen ja seurannan sekä laadukkaiden vastaanottajakohderyhmien muodostamisen mahdollistava järjestelmä, joka hyödyntää myös markkinoinnin automaatiota ja kytkee uutiskirjeiden tuottamat reaktiot suoraan yrityksesi myynnille tai markkinoinnin jatkoviestintään. Tällainen järjestelmä on mm. Vine Markkinoinnin automaatio, jolla lähetät laadukkaita B2B uutiskirjeitä yrityksesi kohderyhmälle, tutustu Vinen starttipakettiin tästä.

Aloittaminen on helppoa ja se kannattaa. Lue myös blogimme Näin aloitat säännöllisen uutiskirjeen. Uutiskirjeviestinnässä kyse ei ole vain yhdestä yksittäisestä viestistä tai kampanjasta vaan pitkän tähtäimen tavoitteellisesta ja säännöllisestä tekemisestä, jossa opitaan jatkuvasti matkan varrella tehdystä. Hyödynnä siis vanha tuttu (ja uusi suosikki) sähköposti osana B2B markkinointiviestintääsi. Tee uutiskirjeviestinnästäsi sekä asiakkaallesi että itsellesi hyödyllinen etäaikakauden markkinointikanava, joka lämmittää samalla myös myynnin mieltä.

 

Miten nykyaikainen B2B uutiskirjeviestintä toimii käytännössä? Miten se aloitetaan, mitä tarvitsen ja mitä saavutan sillä? Miten voisin kehittää nykyistä, jo käynnissä olevaa B2B uutiskirjeviestintää? Miten markkinoinnin automaatiota hyödyntävää B2B uutiskirjeviestinnän kokonaisuutta saa ylläpidettyä vain yhdellä järjestelmällä?

Pidimme marraskuussa 2020 webinaarin “Tuloksellinen B2B uutiskirjeviestintä”. Katso maksuton nauhoite webinaarista täältä ja nappaa vinkit talteen. Webinaarissa kerroimme, mistä nykyaikainen ja suoraan myyntiin kytkeytyvä B2B uutiskirjeviestintä koostuu ja miten saat sen käyntiin yrityksessäsi. Tervetuloa myös muihin ajankohtaisiin maksuttomiin keskiviikkowebinaareihimme! Rastita alta ne webinaarit, joihin haluat ilmoittautua ja klikkaa "Ilmoittaudu webinaareihin".

Form 315064067 to be rendered here.

 

Haluatko käynnistää tuloksellisen B2B uutiskirjeviestinnän yrityksessäsi tai kehittää aiempaa uutiskirjeviestintääsi? Tutustu kotimaisen Vinen starttipakettiin, jolla saat kevyen ja asiantuntijoidemme tiiviisti tukeman startin nykyaikaiselle, tulokselliselle, helppokäyttöiselle sekä suoraan myyntiin kytkeytyvälle ja markkinoinnin automaation tukemalle B2B uutiskirjeviestinnälle.

TUTUSTU 3KK STARTTIPAKETTIIN

 

Haluaisitko lyhyen etäesittelyn markkinoinnin automaatiota ja yrityksen omia verkkosivuja hyödyntävästä B2B uutiskirjeviestinnästä? Kerromme mielellämme lisää noin puolen tunnin maksutomassa etäesittelyssä. Esittely on maksuton eikä sido palvelun ostoon.

Form 317810939 to be rendered here.
Luettu 2600 kertaa

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner