Johdon rooli

Myynnin johdolle palvelu tarjoaa reaaliaikaisen yhteenvedon myynnin aktiviteeteista, tarjouskannasta ja myyntiprojektien etenemisestä. Myynnin ohjauksen apuna palvelu mahdollistaa myyntitoiminnan läpinäkyvyyden sekä ajantasaisen tiedon myös suunnitelluista toimenpiteistä. Myyjille voidaan asettaa henkilökohtaiset myynti- ja tapaamistavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on reaaliaikaista ja automaattista.

Myynnin tilannetta voi seurata esimerkiksi myyntitavoitteiden tai toteutuneiden myyntikäyntien seurannalla. Raporttien tila päivittyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti.