Markkinoinnin Trendit 2017

Olemme poimineet ennustajaeukkojen kirjoituksista mielenkiintoisimmat vuoden 2017 markkinoinnin trendit, joista uskomme olevan hyötyä asiakkaillemme. Ota käyttöösi ainakin seuraavat kuusi tärkeää trendiä markkinoinnissasi vuonna 2017.

 

Muutoksesta on tullut pysyvää. Markkinoinnin kivijalka, 4P, ei katoa, mutta sen täytyy sopeutua digitalisaation luomaan muutokseen kameleontin lailla. Jatkuvassa muutoksessa on hyvä huomata ero hetkellisten villitysten ja pysyvien trendien välillä. Villitykset, kuten Pokémon Go, menevät ja tulevat, mutta selkeät trendit kasvavat ja vahvistuvat samaan suuntaan. Markkinoinnilta vuonna 2017 odotamme yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä, sosiaalisuutta ja vastuullisuutta kaiken toiminnan taustalla sekä mobiiliuden, videoiden ja automaation kasvua entisestään.

 

VIDEOT

Trendi videoiden käytön lisääntymisestä jatkuu edelleen. Videoiden katselu on kasvanut erityisesti mobiililaitteilla: joka toinen suomalainen katsoo videoita puhelimella vähintään kerran viikossa. Lyhyet videot toimivat parhaiten ja videomainonnan mahdollisuuksia tulee jatkuvasti lisää. Videoiden toimivuudesta markkinoinnissa kertoo mm. se, että Marks&Spencer listasi Koskenkorvan osaksi tuotevalikoimaansa pohjautuen vahvasti uudistuneen brändin mainosvideoihin.


Perinteisten videoiden lisäksi reaaliaikaiset videopalvelut yleistyvät ja kasvattavat suosiotaan. Livestriimaus on tulevaisuudessa yhä suositumpaa. Tällä hetkellä Snapchat ja Periscope keskittyvät videoiden livestriimaukseen. Facebookin Live ja Instagramin Stories tulivat mukaan videoiden livestriimauksen maailmaan vuonna 2016. Digitaalinen maailma reaaliaikaistuu koko ajan ja sen mahdollisuuksia tullaan varmasti laajentamaan lähitulevaisuudessa.

 

MOBIILIUS

Mobiiliuden tärkeys korostuu jatkuvasti: yli puolet verkkohauista tehdään mobiililaitteilla, yli 90% Facebookin käytöstä tehdään mobiililaitteella ja Googlen algoritmin tärkein ominaisuus on se, että verkkosivu toimii mobiilisti. Desktopin suosio hiipuu entisestään ja kuluttajien verkkoselaaminen on siirtynyt tietokoneilta mobiililaitteisiin. Potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa verkossa entistä useammin mobiilisti.


Lisäksi appien määrä kasvaa jatkuvasti ja yrityksillä onkin valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää appeja entistä tehokkaammin. Appit eivät kuitenkaan tule korvaamaan täysin verkkosivuja, mutta niiden suosio on suuressa kasvussa ja hyödyntämisen mahdollisuudet ovat valtavat.

 

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO

Erilaiset digitaalisen markkinoinnin pilvipalvelut, kuten markkinoinnin automaatio, kasvattavat suosiotaan. Verkkosivujen kävijäseuranta ja kohdennetut viestit ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Nämä palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat koko. Automaatio mm. tuo lisää dataa päätöksenteon tueksi, tehostaa markkinoinnin työtehtäviä ja auttaa kohdentamaan ja personoimaan markkinointiviestintää entistä tarkemmin.


Markkinoinnin automaatio tullaan ottamaan käyttöön entistä useammassa yrityksessä, koska tänä päivänä se on helposti ja kustannustehokkaasti saatavilla myös pk-yrityksille.

Kurkkaa oppaasta perusteet markkinoinnin automaatioon:

 

YHÄ TARKEMPI SEGMENTOINTI

Markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu ovat kovaa vauhtia matkalla yhteen ja asiakaskokemus on kaiken toiminnan ytimessä. Erottuminen verkossa on tämän päivän sisältöviidakossa haastavaa: sisältöä on luotu viimeisen kahden vuoden aikana enemmän kuin sitä on koskaan aikaisemmin ollut. Paras keino erottautua on tarjota uniikkia ja personoitua sisältöä erittäin tarkasti rajatulle kohderyhmälle.


Uniikin sisällön merkitys kasvaa ja tarvitaan yhä tarkempaa segmentointia, jotta tavoitetaan haluttu kohderyhmä. Suurelle kohderyhmälle tarjotut yleismaalliset mainokset saattavat ärsyttää infoähkyn partaalla olevia ihmisiä ja viesti voi silloin kääntyä itseään vastaan.

 

SOSIAALINEN MYYNTI

Jopa kolme neljäsosaa Twitterin käyttäjistä odottaa yrityksiltä vastausta kysymyksiinsä sosiaalisessa mediassa jopa tunnin sisään kysymyksen jättämisestä. Nyt on viimeistään aika laittaa asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti kuntoon sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisesta mediasta on tullut osa arkipäivää ja tärkeä väline asioida. Yritysten pitää aidosti olla läsnä ja tavoitettavissa sosiaalisen median kanavissa, kun sosiaalinen myynti arkipäiväistyy ja sen avulla kehitetään palveluita ja houkutellaan asiakkaita. Sosiaalisessa mediassa työntekijät, asiakkaat, kollegat ja niin edelleen ovat vain klikkauksen päässä yrityksestäsi.


Toisaalta sosiaalinen mediakin on jatkuvassa muutoksessa. Etenkin nuoret ovat siirtyneet kaikille avoimista sosiaalisen median kanavista entistä suljetumpiin ja tiiviimpiin kanaviin kuten Snapchat ja Whatsapp. Kohderyhmien tavoittaminen on tällöin entistä vaikeampaa, mutta toisaalta edelliset kaksi palvelua mahdollistavat entistä henkilökohtaisemman dialogin kuluttajan kanssa.

 

VASTUULLISUUS

Kun kaoottisen maailman tapahtumat dominoivat uutisia ja sosiaalista mediaa, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus tulevat yhä merkittävämmäksi osaksi yritysten toimintaa ja niitä kannattaa hyödyntää myös markkinointiviestinnässä. Kun teet hyvää, kerro siitä!


Tämän päivän kuluttajat olettavat yritysten tekevän tuotteiden ja palveluiden lisäksi paljon muutakin. Eettisyys, ekologisuus ja vastuullisuus liiketoiminnassa ovat tärkeä perusta kaikelle tekemiselle. Hyödynnä yrityksesi vastuullisuustekoja myös markkinointiviestinnässäsi.

 

Kuten missä tahansa elämän osa-alueella, myös markkinoinnissa, ole aina oma ole itsesi ja anna kulttuurin ja omien näkemysten näkyä. Ja muista, että pienet purot muodostavat joen.

Luettu 9395 kertaa

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner