Markkinointi 100 vuotta sitten?

Tämä vuosi on Suomelle suuri juhlavuosi, kun juhlitaan Suomen itsenäisyyden sadannetta vuotta. Sataan vuoteen mahtuu paljon kehitystä ja hyvää. Me aloimme miettiä, millaista oli markkinointi 100 vuotta sitten? Markkinointiin, jota tehdään tällä hetkellä, on ollut pitkä matka.

 

Markkinointia on toki ollut olemassa jo kauemmin, kuin 100 vuotta ja sitä on tehty aikaan sopivalla tavalla. Erilaisia markkinoinnillisia toimenpiteitä voidaan löytää jo 1000 vuoden takaa, mutta markkinoinnin teoria alkoi muotoutua juuri noin 100 vuotta sitten. Varsinaisesti markkinointi sanan oikeassa merkityksessä, alkoi kehittyä teollisen massatuotannon syntyessä. Markkinoinnin kulmakiven on muodostanut 4P-malli, markkinointimix, jonka McCarthy kehitti 1960-luvulla. 4P-mallia (product, price, place, promotion) sovelletaan markkinoinnissa edelleen tänä päivänäkin ajan kuvaan sopivilla keinoilla.

Markkinoinnilla on värikäs historia: Villitykset ja trendit ovat seuranneet toinen toisiaan. Markkinointi on aiemmin nähty synonyymina mainonnalle, se on kokeillut printtiä sekä digiä ja sen keinot ovat olleet monenlaiset. Aiemmin, kun tarjontaa ja kilpailua ei ollut paljon, markkinointia tehtiin hyvin pienissä määrin. Asiakas osti tuotteen, koska hän tarvitsi sitä. Ja yritys valmisti tuotetta tietäen, että tuote myy, koska sillä on kysyntää. Yrittäjä ei niinkään pohtinut markkinointia. Tänä massatuotannon ja aikakautena, noin 100 vuotta sitten, julkaistiin ensimmäinen suoratilauskatalogi.

Kilpailun sekä asiakkaiden tarpeiden lisääntyessä, alettiin ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkitystä. Tällöin syntyi mainonta, joka näkyi enimmäkseen lehdissä, kaduilla ja radiossa. Alettiin nähdä, että mainontaan panostaminen korreloi myynnin kasvun kanssa. Markkinointi nähtiin kuitenkin puhtaasti vain mainontana. Tässä on muutama mainos vuosikymmenten takaa:

 

onkilahden konepaja mainos kirves

voita ilme iloseksi

 

Mainokset vuosikymmenten takaa herättävät niin hilpeyttä kuin paheksuntaakin, mutta ne ilmentävät ajan kuvaa ja markkinoinnin ensiaskelia ja kehitystä. Luultavasti mainoksemme, markkinointimme ja tapamme toimia tällä hetkellä tuntuvat sadan vuoden päästä huvittavilta ja vanhanaikaisilta. 

Pitkään markkinointi ja myynti ovat toimineet täysin eri funktioina ja ymmärrys myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä rakentuu edelleen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinointi on kokenut melkoisen murrokseen digitalisaation myötä ja kehitys tapahtuu huomattavasti nopeammalla tahdilla. Asiakkaan ostoprosessi on muuttunut ja lisää uusia markkinoinnin kanavia ja keinoja syntyy jatkuvasti.

Kehityksen perässä pysyminen ei aina ole helppoa. Se vaatii markkinoinnilta avoimuutta, suunnittelua ja yhteistyötä muiden funktioiden kanssa. Vaikka markkinointi on ajansaatossa käynyt läpi eri vaiheita, sen perusajatus on yhä sama: Markkinoinnin tehtävänä on kasvattaa tunnettuutta kohdesegmenteissä. Tämä ei kuitenkaan enää yksin riitä, vaan digitalisaation myötä markkinoinnin tuloksia voidaan mitata yhä tarkemmin mm. syntyneiden liidien muodossa. Markkinoinnin ja myynnin tulee puhaltaa yhteen hiileen, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. 

 

Otatko jo ilon irti digitaalisuudesta ja hyödynnätkö markkinoinnin automaatiota? Jos automaatio vielä askarruttaa, niin lataa oppaamme, josta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin:

Luettu 7619 kertaa

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner