Missasitko Markkinoinnin viikon? Tässä 5 tärppiä

❤️ MARKKINOIJALTA MARKKINOIJALLE

Tiistaina 5.9. Markkinoinnin viikossa tunnelma oli miellyttävän tiivis edellisvuosiin verrattuna ja päivä vilahtikin nopeasti puheenvuoroista toisiin kiiruhtaen. Niissä korostuivat niin teknologian uudet mahdollisuudet kuin markkinoinnin peruselementitkin. Tässä on 5 tärppiä mielenkiintoisista puheenvuoroista eri markkinoinnin teemoista: Markkinoinnin johtamista, tekoälyä, brändiä, luovuutta ja sisältömarkkinointia – Kaikkea sitä, minkä parissa me markkinoijat teemme töitä jatkuvasti. S’il vous plaît! 

 


1. MITEN MARKKINOINNILLA JOHDETAAN?

- Aarne Aktan, toimitusjohtaja, Pihlajalinna

 

Aktan lähestyy markkinoinnilla johtamista Steve Jobsmaisella filosofialla, jonka idea itsessään on sekä yksinkertainen, että brutaali. Idean 3 kulmakiveä ovat: Lupaus -> Toteutus -> Lunastus. Markkinoinnilla johtamisen idea siis on, että luvataan ensin jotain julkisesti ja tämän jälkeen talon sisällä tehdään tarvittavat toimenpiteet. Näin voidaan pitää huolta siitä, että lupaukset lunastetaan varmasti ja nopeasti.

Usein ensin ideoidaan, debatoidaan ja toteutetaan talon sisällä, jonka jälkeen luvataan jotain talon ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan luo niin painetta toimia nopeasti ja mahdollisimman hyvin. Vertaa vireystilaasi sisäisissä palavereissa ja asiakastapaamisissa: Markkinoinnilla johtaminen perustuu vireystilaan, joka meillä on asiakastapaamisissa. Ainahan me haluamme lunastaa lupaukset, joita olemme tehneet asiakkaillemme. Kohtuus kaikessa pitää kuitenkin tässäkin pintansa: Älä huutele talon ulkopuolelle kaikkea, vaan priorisoi ja lupaa vain tärkeimmät asiat. Pick your fights.

PK-yrityksen markkinoinnin näkökulmasta en henkilökohtaisesti usko, että suuret mediat kiinnostuisivat valtavasti lupauksistamme. Suurissa organisaatioissa medioiden ja julkisen paineen hyödyntäminen on varmasti tehokas tapa. Sen sijaan Vinellä haluamme ehdottamasti lunastaa lupaukset, joita teemme asiakkaillemme.

 

Aarne Aktan Markkinoinnin viikko

 

2. TEKOÄLY ON MARKKINOINNIN TULEVAISUUS

- Mirva Antila, toimitusjohtaja, IBM

 

Antila muistutti, että markkinointi ja myynti ovat kaksoset ja niiden kahden lopputulemana syntyy liiketoiminnan tulokset. Datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja tekoälyn, kuten Watsonin, avulla voimme käsitellä sitä helpommin. Tekoäly oppii jatkuvasti ja tekee johtopäätöksiä aiemmin opitusta. Oppiva teknologia tekee asioita uudelle tavalla: Se ymmärtää paljon muutakin kuin numeroita. On jopa ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä asioimme useammin koneiden, kuin ihmisten kanssa. A bit creepy isn’t it? Ei kai, koska juuri tekoälyn ansiosta aikaa jää manuaalisen työn sijaan enemmän luovaan toimintaan ja tekoäly tulee arkipäiväistymään markkinoinnin kentällä.

Tekoäly on itseasiassa läsnä arjessamme enemmän, kuin sitä välttämättä osaamme ajatella. Iphonen Siri etsii minulle nopeasti tarvitsemaani tietoa ja kertoo minulle päivän sään, verkkokaupat tarjoilevat minulle sopivia tuotteita, chatbotit vastailevat kysymyksiini ihmisten sijaan ja Spotify tekee minulle viikoittaisen personoidun soittolistan juuri sellaisesta musiikista, mitä minä rakastan. Tekoälyllä on mahdollisuus tehdä maailmasta asteen helpompaa ja personoidumpaa. Jään kuitenkin vielä hetkeksi nuolemaan näppejäni ja odottelemaan mahdollisuuksia, joiden avulla voimme hyödyntää tekoälyä omassa markkinoinnissamme.

 

Mirva Antila Markkonoinnin viikko


3. BRÄNDIN ROOLI LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUDEN KASVATTAMISESSA

- Perttu Pöyhönen, Senior Consultant, BrandWorxx

 

Brändin tehtävä on kasvattaa yritysarvoa – Helpommin sanottu kuin laskettu? Brändin arvottamisen kansainvälinen ISO-standardi 10668 (josta en aiemmin ollut itseasiassa kuullut) kääntää kuitenkin pehmeät arvot euroiksi – Johtoryhmälle kun puhutaan euroista, ei brändiarvosta. Pöyhösen mukaan brändi vaikuttaa suoraan liiketoiminnan menestykseen ja arvokkaimmat brändit rakentuvat vahvojen tarinoiden ja monikanavaisen sisällön varaan.

Milloin olet viimeksi miettinyt, mikä on brändinne ydin? Mielikuva brändistä on varmasti ollut erittäin kirkas yrityksen perustamisvaiheessa, mutta se on saattanut hämärtyä vuosien aikana tai unohtua lähes kokonaan. Pöyhösen mukaan brändin pitäisi kuitenkin olla kaiken tekemisen keskiössä. Strategisessa brändin johtamisessa on kyse yritysarvon kehittämisestä. Brändi koetaan usein epämääräiseksi hötöksi tai se liitetään yhtäsuuruismerkein palveluun tai tuotteeseen. Brändi ei ole logo, palvelu tai tuote – Se on kokemus: Strateginen brändin johtaminen on asiakkaiden päissä syntyvää johtamista.

Jos autobrändin tavoite on luoda mielikuvaa turvallisuudesta, niin älä tee silloin ralliautoa. Van Damme ei turhaan tee eeppistä splittiä Volvo-rekkojen välissä. Pöyhösen mukaan Suomessa on lukuisia keskivertobrändejä: Suurin suomalainen brändi on ollut Nokia ja sanotaankin, että seuraavan tunnetun suomalaisen brändin pitää olla Nokia 2.0 – Tietysti tietysti tarkoitetaan aikaa ennen osakekurssin romahdusta.

Osa-optimointi tuhoaa brändin. Tällä Pöyhönen tarkoittaa sitä, että brändi ei ole pelkästään markkinoinnin asia. Se on koko organisaation asia, johon osallistuu koko henkilöstö aina talousosastosta markkinointiin: Koko firman täytyy vetää yhtä köyttä ja vaikuttaa kaikkiin yrityksen prosesseihin. Ajatus on kaunis, mutta vaatii varmasti paljon työtä. Miten ja miksi talouspäällikkö kiinnostuisi brändistä? Brändiä ei toisaalta pitäisi tehdä ilman ROIta – Joten yhteisymmärrykseen on mahdollista päästä?

Note to self: Kirkasta oma brändi, jonka mielikuva hautautuu kärpäsen jätöksen lailla helposti analytiikan ja muun tekemisen alle. Lopeta toimet, jotka eivät tue brändiä ja panosta vain niihin, jotka tukevat.

 

 Perttu Pöyhönen Markkinoinnin viikko

 

4. MENESTYSRESEPTI SISÄLLÖILLÄ MARKKINOIMISEEN

- Hanna Repo, sisältömarkkinointijohtaja, Alma Media

 

Revon puheenvuoro oli markkinoijan näkökulmasta ihanan konkreettinen. Tässä siis myös sinun iloksesi Hannan menestysresepti sisällöillä markkinoimiseen:


MIKSI?

Tulokset puhuvat puolestaan, kun mietitään syitä sisältömarkkinointiin: Se mm. tuo lisää liikennettä verkkosivuillesi, houkuttelee uusia asiakkaita, lisää tunnettuutta, auttaa erottautumaan, rakentaa asiantuntijuutta, tuottaa liidejä ja auttaa asiakkaitasi. Olethan jo aloittanut?

Kuten kaikessa muussakin tekemisessä, myös sisältömarkkinoinnissa, täytyy asettaa tavoitteet ja mitata niiden toteutumista jatkuvasti. Mitä haluat sisältömarkkinoinnilla saada aikaan?

 

KENELLE?

Oletko määritellyt ostajapersoonasi? Millainen oikeastaan on potentiaalinen asiakkaasi? Kohderyhmiä voi määritellä monilla kriteereillä: maantieteellisesti, demografisesti, käyttäytymisen ja kiinnostuksen kohteisen mukaan ja niin edelleen. Kohdenna viestisi ja sisältösi juuri niille henkilöille, jotka kuuluvat sinun ostajapersoonasi profiiliin. Mieti, millainen sisältö puhuttelee juuri heitä ja missä kanavassa tavoitat heidät.

Kalleinta sisältöä on se, miltä puuttuu lukijat. Siksi sisältömarkkinoinnin pääraaka-aine onkin kohdentaminen.

 

MITEN?

Revon mukaan loistavissa sisällöissä on mukana 3 asiaa: tunnetta, yllätyksellisyyttä ja hyötyä. Huonoa sisältöä pitää välttää kaikin keinon, koska se pahimmillaan kääntyy itseään vastaan. Älä yritä tehdä kaikille sopivaa sisältöä, koska jokainen kompromissi vie osan lukijoista. Revon mukaan myös tekstin luettaminen liian monella ihmisellä saattaa hävittää  tekstin punaisen langan ja lopputuloksesta syntyykin kompromissi, joka ei palvele oikeastaan ketään.

 

Hanna Repo Markkinoinnin viikko

 

5. MARKKINOINNIN UUDET LAINALAISUUDET

- Krista Elopuro, COO, Dagmar

 

On jo pitkään ollut selvää, että perinteisen mainonnan jalansija pienenee samaan aikaan, kun digitaalisen mainonnan jalansija kasvaa. Markkinointi-investointien voimasuhteet ovatkin muuttuneet: Digimainonta on jo ylittänyt perinteisen mediamainonnan volyymin. Tekoäly arkipäiväistyy ja tekee maailmasta ja markkinoinnista personoidumman kokemuksen. Sisällön määrä kasvaa ja yksittäisen sisällön elinkaari lyhenee. Datan hyödyntämisessä on hyvä pitää mielessä, että data ei itsessään ole arvokasta vaan se, miten dataa käytetään. Markkinoinnin on sopeuduttava muutokseen ja muututtava tuote-, palvelu- ja yhteisökehitykseksi. Eli markkinointi ei vain viesti muiden tekemisistä, vaan on aktiivinen toimija.

Elopuron mukaan markkinoinnin määritelmä muovautuu. 4P:n malli (product, price, place, promotion), markkinointimix, on ollut markkinoinnin kivijalka jo vuosikymmeniä. Elopuron mukaan on hyvä ottaa askel kohti 6C-mallia (core product/service, customers, content, commerce, community, collaboration), joka huomioi digitalisaation tuoman muutoksen ja on käytännössä markkinointiteknologioiden nippu: Jokainen kuudesta C:stä sisältää oman nipun teknologioita sen osa-alueen hoitamiseen. En kuitenkaan usko, että 6C:n malli muuttuvassa maailmassa kestää kovin montaa vuotta ja tuo käytännössä paljon lisäarvoa klassisen 4P:n rinnalle – 4P:n variaatioita esitetään tasaisin aika-ajoin (kuten 4C ja 7P) ja toisiinsa nähden ne ovat usein tårta på tårta. Selvää on kuitenkin se, että markkinointimixin pitää elää sitä päivää, missä me nyt elämme,  teknologinen kehitys ja ympäröivät muutokset huomioiden.

Elopuron puheenvuoron keskisimmät teesit olivat:

     1. Oma data on keskeisin markkinoinnin moottori
     2. Markkinointiteknologia on kriittinen menestystekijä
     3. Tekoäly on arkea
     4. Personoitu maailma
     5. Innovointi ja ”social fame/shame”

"Hyödynnä tekoälyä, dataa ja teknologiaa. Ole rohkea ja innovoi. Ota riskejä. Herätä tunteita."

 

Krista Elopuro Markkinoinnin viikko

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

5 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN TRENDIÄ 2018

MARKKINOINNIN AUTOMAATION JUONIPALJASTUS

HYVÄ LIIDI EI SYNNY SATTUMALTA

 

Luettu 6133 kertaa

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner