Osu oikeaan maaliin – Mikä on B2B asiakas- ja markkinointirekisterisi kunto?

Ajantasainen asiakas- ja markkinointirekisteri on myynnin ja markkinoinnin parasta polttoainetta. Milloin viimeksi kokositte ja päivititte asiakastietoja markkinoinnin käyttöön? Tapahtuuko päivittäminen säännöllisesti, ja ovatko siitä vastuussa muutkin henkilöt kuin myyjät? Valitettava tosiasia on usein se, että vain harvoilla yrityksillä on aikaa ja resursseja markkinointirekisterinsä säännölliseen ylläpitoon.

Markkinointi- ja asiakasrekisteriin kuuluva tieto kerääntyy vuosien saatossa niin excel-tiedostoihin, sähköposteihin, muistivihkoihin kuin jopa myyjien muistin varaankin. Tällöin asiakastiedot saattavat olla suurimman osan ajasta virheelliset, puutteelliset tai epärelevantit. Tiedon huono laatu johtaa myynnin turhiin yhteydenottoihin, markkinointiviestien kohdentumisen väärille henkilöille, tai jopa potentiaalisten asiakkaiden menettämiseen.

Oikeiden henkilöiden tavoittaminen oikeaan aikaan on liiketoiminnan kannalta luonnollisesti tehokkaampi vaihtoehto kuin massaviestintä, jonka yritys sormet ristissä toivoo tavoittavan kiinnostuneet, potentiaaliset asiakkaat. ”Osuu jos on osuakseen” –asenteeseen pohjautuva viestintätaktiikka ei pitkällä aikavälillä ole järkevää. Se on jotakuinkin verrattavissa jousiammuntaan, joka suoritetaan hakuammunnalla kohti piilossa olevaa maalia.

Näin parannat B2B-markkinointirekisteriäsi:

Kokoa asiakkaat, prospektit ja sidosryhmät yhteen
Säästät aikaa ja tiedon laatu säilyy kun sinun ei tarvitse pyöritellä tietoja excelistä toiseen
Luokittele yritykset ja määrittele henkilöiden roolit
Viestisi puhuttelee paremmin kun tiedät kenelle kirjoitat ja analysointi on helpompaa kun tiedät kuka reagoi
Huolehdi tietojen ajantasaisuudesta
Yritykset muuttavat ja henkilöt vaihtuvat jatkuvasti, vanha tieto ja huono laatu sumentaa viestintää
Kerää asiakkaiden reaktiot talteen
Asiakkaan reaktio on tärkeämpi kuin lähtenyt viesti, kohdista ja valitse jatkoviestit reagoinnin mukaan
Poista turha käsityö ja viiveet
Automatisoi asiakastietojen muutokset, uutiskirjeiden tilaukset ja virheellisten sähköpostiosoitteiden käsittely
 

Laadukkaan asiakas- ja markkinointirekisterin avulla on helpompaa osua oikea maaliin. Jos rekisterisi on ajan tasalla, kattava, paikkansapitävä ja sisältää relevantit tiedot yrityksesi toimialaan nähden, on sinulla välittömästi parempi mahdollisuus onnistua viestinnälläsi. Myynti ja markkinointi kohdistuvat tällöin oikeille henkilöille, eikä viestintäsi perustu hakuammuntaan. Kun sama kattava ja ajantasainen tieto on myös kollegojesi tiedossa, on yhä useammalla henkilöllä ja sitä kautta koko yrityksellä parempi mahdollisuus osua maaleihin.

Pystyt kohdentamaan markkinointiviestisi paremmin oikeille henkilöille ja suunnittelemaan ne pohjautuen luotettavaan asiakastietoon. Myynti kontaktoi oikeita henkilöitä ja välttyy turhilta yhteydenotoilta. Johto saa paremman kuvan yrityksen nykytilasta, jolloin strategiatyöskentely ja liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti helpottuu ja tehostuu.

Ihannetilannehan olisi se, että rekisterisi päivittyisi automaattisesti ja jatkuvasti. Tällöin saisit kattavat, laadukkaat ja ajantasalla olevat tiedot juuri sinun yrityksesi kannalta relevantista joukosta yrityksiä ja henkilöitä. Kuuntelimme asiakkaitamme ja paketoimme Suomen Asiakastiedon yritys- ja päättäjätietokannan ja hakutyökalut sekä automatisoimme tiedonsiirrot ja jatkuvan kuukausittaisen päivityksen Vine Osoitepalveluun. Aikaa vapautuu, mikä osaltaan hyödyttää niin asiakkaidemme myyntiä, markkinointia kuin johtoakin. Laadukkaaseen päättäjätietoon pohjautuvat päätökset ja toimet voivat ohjata sinunkin yrityksesi ”nuolta” kohti oikeaa maalia, ja siten myös kohti parempia tuloksia.


Lue lisää Vine Osoitepalvelusta >>

Ilmoittaudu B2B markkinointirekisteri kuntoon -webinaariin >>

Luettu 8469 kertaa

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner