VINE OY

Ota meihin yhteyttä - tavalla tai toisella. Tiimimme muodostuu eri alojen erikoisosaajista ja osaamistamme täydentää laaja kumppaniverkostomme.

 

 

 

 

 

 

 


SOITA, MAILAA TAI TULE KYLÄÄN!

 


 

MAANANTAISTA PERJANTAIHIN 9-17.00

email icon red


Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

ASIAKASTUKI

+358 10 320 5066

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

TAI LÄHETÄ VIESTI LOMAKKEELLA

 

 

VINEN JOHTO

 

ESPOO

 

Matti Kaasalainen

 

Matti Kaasalainen
Toimitusjohtaja
+358 400 730 070
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jarmo "Jape" Sarantila

 

Jarmo "Jape" Sarantila
Teknologiajohtaja
+358 400 870 852
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


 

 

 

PIETARI

 

Petr Misharev

 

Petr Misharev
Yksikön päällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 

 

 

 

 

MIKÄ VINE?

Yhtiönimemme kytkeytyy mutkien kautta viiniin. Ja kuten viinikin, myös Vine paranee vanhetessaan.

Vine sai alkunsa työryhmäohjelmistona vuonna 1991, jolloin yrityksen nimeksi annettiin Grapevine.
Australiasta löytyi myöhemmin samanniminen ohjelmisto, jonka vuoksi nimi piti vaihtaa. Hyvän
korvikkeen antoi Vineyard, joka antaa sekin mielikuvan toisiinsa kytkeytyneistä tiedon hedelmistä.

Yhtiönimenä Vineyard International Oy ei kuitenkaan kelvannut silloin kaupparekisteriin, sillä nimi ei 
liittynyt toimialaan. Niimpä toimialaa päätettiin laajentaa luovasti: ”Yhtiön toimialaan kuuluu myös edistää 
suomalaisen viinikulttuurin tuntemusta kansainvälisesti.” Näin lukee yhtiöjärjestyksessä vielä tänäänkin.

Vineyard lyheni niin toimistolla kuin asiakkaiden suissakin Vineksi ja nimi muutettiin virallisesti vuonna 2016.
Asiakkaamme ovat vuosikausia tehneet töitä ”Vinellä” ja ”vineläiset” ovat aina olleet heidän tukenaan.
Vaikka nimi elää kehityksen mukana, asiantuntemus ja laadukkaat työkalut eivät ole lähdössä minnekään.

 

USKOMME

Asiakaslähtöisyyteen
Jatkuvaan parantamiseen
Vastuullisuuteen

 

SITOUDUMME

Tuloksiin
Ketterään työtapaan
Pitkäaikaiseen yhteistyöhön

 

 

 

VASTUULLISUUS

 

Uskomme, että tämän päivän muuttuvassa maailmassa, parhaiten menestyvät
yritykset, jotka rakentavat liiketoiminnan kestävälle pohjalle. Monet asiakkaistamme
ovat suuria organisaatioita, joille vastuullisuus on ehto koko olemassaololle. Vastuullisuus
onkin osa arkeamme ja huomioimme kestävän kehityksen tavoitteet kaikilla osa-alueilla:
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti (planet, profit, people).

Kestävän kehityksen tavoitteiden päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka
meille kaikille. Tämä on on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset,
ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat.

Tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille
ja yksilöille. Kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa eli yhtä tavoitetta ei
voi saavuttaa ilman toista. Jokainen meistä voi osallistua omilla valinnoillaan.

Vinellä työtämme ohjaa kansainvälinen ISO 26000 –standardi, jonka ohjeistus
yhteiskuntavastuuasioiden käsittelyyn sopii myös pienemmille organisaatioille.
ISO 26000 esittää kansainvälisen näkemyksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu
tarkoittaa ja mitä yhteiskuntavastuukysymyksiä organisaatioiden tulisi käsitellä.

ISO 26000 käsittelee yhteiskuntavastuun terminologiaa, periaatteita ja tunnistamista
sekä sidosryhmien osallistamista ja yhteiskuntavastuun ydinaiheita: organisaation hallin-
totapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat,
kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen.

 

 

EETTISYYS

 

Eettinen toiminta on valinta, jonka yritys/yksilö voi tehdä tai olla tekemättä.
Tietotekniikka- ja markkinointialan ammattilaisina haluamme toimia eettisesti oikein.
European Association of Communication Agencies EACA on julkaissut markkinointialan
eettiset säännöt nimellä The Code, joita me noudatamme Vinellä. Toimimme myös MTL:n
(Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton) eettisten sääntöjen arvojen mukaan:

- Rehellisyys ja avoimuus
- Kunnioitus
- Kohtuullisuus
- Luotettavuus
- Erinomainen ammatillinen osaaminen

Toimialaamme koskevat lait estävät harhaanjohtamisen ja suojaavat kuluttajia. Lisäksi
Euroopassa itsesääntelyjärjestelmä perustuu olettamukselle, että kaiken mainonnan on
oltava lain ja hyvän liiketavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Tunnemme nämä lait
ja säännökset sekä toimimme niiden mukaisesti.

Jatkuvasti kehittyvällä alalla ylläpidämme työntekijöidemme osaamista koko ajan.
Olemme tutustuneet tarkasti uuteen tietosuojaan liittyvään lainsäädäntöön. Tutustu
Vinen yksityisyyden suojaan. Tietoturvallisuus on meillä etusijalla.

Tiedostamme, että työmme koskee sidosryhmien kautta koko yhteiskuntaa laajemmin.
Siksi pyrimmekin 
kommunikoimaan asiakkaiden kanssa, dokumentoimaan tekemisemme 
sekä tiedottamaan toimistamme kaikille asianomaisille. Pyrimme viestimään selkeästi ja 
ymmärrettävästi joka suhteessa. Tämä on tärkeää, koska työllämme on merkitystä
ainoastaan muiden ihmisten kautta.

Kilpailemme muiden alalla toimivien yritysten kanssa reilusti ja kunniallisesti sekä
kohtelemme muita toimistoja ja niiden työtä ammatillisella kunnioituksella.

Pyrimme luomaan henkilöstöllemme uudistuvan ja kehittyvän työympäristön ja
kannustamme työntekijöitämme kehittämään itseään sekä henkilökohtaisesti että
ammatillisesti. Henkilöstömme on vältettävä toimintaa, joka johtaa eturistiriitaan
ja edellytetään toimivan vastuullisesti.

Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia
ihmisoikeuksia, joita ovat mm. ajattelun, mielipiteen, ilmaisun ja uskonnon vapaus.
Vine ei syrji ketään rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suun-
tautuneisuuden perusteella. Emme hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä
sekä kiellämme korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassamme.