Vine–palvelun tekniset ominaisuudet

Vine–palvelun palvelimet sijaitsevat Suomessa paikallisissa palvelinkeskuksissa, jossa tietoturva, kulunvalvonta, paloturvallisuus ja sähkönsyöttö on hoidettu ammattimaisesti. Kaikista asiakastiedoista otetaan varmuuskopio kerran vuorokaudessa ja järjestelmän kunto- ja ajantasaisuus varmistetaan kerran kuukaudessa ennakkoon ilmoitettavan huoltokatkon aikana.

Lue lisää tietoturvasta >>

Sähköposti-integraatio toimii kaksisuuntaisena. Järjestelmästä voidaan siirtää kontaktihenkilöiden sähköpostiosoitteita mm. seuraaviin sähköpostiohjelmiin: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express ja Qualcomm Eudora.

Vineen voidaan myös lähettää sähköpostia tai haluttu omaan sähköpostilaatikkoon lähetetty viesti voidaan siirtää Windowsista tutulla raahaa-pudota (drag&drop) –toiminnolla palveluun. Viestit tallentuvat automaattisesti lähetettävän henkilön sekä lähettävän henkilön edustaman yrityksen historiaan, mikäli sähköpostiosoite on tallennettuna palveluun.

Kalenteri- ja kontaktitietoa on mahdollista replikoida Microsoft Outlookiin ja Lotus Notesiin. Replikointi mahdollistaa kalenteritietojen jakamisen myös niiden käyttäjien kanssa, joilla Vine-palvelu ei ole käytössä.

Kalenteri- ja kontaktitietoja on mahdollista replikoida myös matkapuhelimiin. Sovelluksen avulla käyttäjän kalenteri- ja kontaktimerkinnät siirtyvät Vinestä matkapuhelimeen ja päinvastoin. Vine mobiilisovellus on olemassa seuraaviin matkapuhelinalustoihin: Symbian ja Android. Lisäksi rajoitettu tuki on olemassa Windows- ja iOS –matkapuhelinalustoihin. Lisätietoa tuesta muille mobiililaitteille saa Vinen asiakaspalvelusta.

Tietojen suojaus käyttäjäryhmittäin on mahdollista. Lähtökohtaisesti kaikki tiedot ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä. Osa tiedoista (esim. myyntiprojektit, kalenterimerkinnät, postituslistat) on mahdollista suojata joko vain yhdelle käyttäjälle tai rajatulle käyttäjäryhmälle näkyväksi tiedoksi.

Palvelu on käytettävissä myös ilman palvelinyhteyttä. Tällöin käyttäjän käsittelemät tiedot tallentuvat paikalliseen tietovarastoon henkilökohtaiselle tietokoneelle, jossa ne ovat käyttäjän käytettävissä ilman internet-yhteyttä. Kun internet-yhteys jälleen avataan, tietojen lisäykset ja päivitykset replikoituvat automaattisesti oman tietokannan kanssa. Etäkäyttö ilman palvelinyhteyttä edellyttää oman työasemaohjelmiston asennusta.

Käyttäjällä on monipuolisesti raportointimahdollisuuksia. Palvelun omien hakutyökalujen avulla tietoa voidaan käsitellä taulukon muodossa. Tieto on myös vietävissä Exceliin mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Palvelua on mahdollista käyttää suomen, ruotsin, englannin, venäjän, saksan ja norjan kielillä.

Tuki

Dokumentaatio

Vinen tukiportaali

 

PL LOGO Vine Oy FI 402158 suomen vahvimmat

PL LOGO Vine Oy EN 402158 suomen vahvimmat

Avainlippu Suomalaista palvelua

Reliable Partner