Pääkäyttäjän työkalut

Pääkäyttäjän työkaluilla voidaan muun muassa hallita kustannuspaikkoja, asettaa valtionosuuksia tai hallinnoida kustannusten laskentaan tarvittavia yksikköhintoja.