Vine markkinoinnista

Kaikki käyttäjät, joilla on markkinointirooli käytössään, voivat käyttää kaikkia Vinen markkinointityökaluja. Nämä työkalut on suunniteltu Vinen tietokannassa olevien isojen asiakastietomäärien analysointiin ja auttamaan sinua kohdentamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteesi entistä tarkemmin.

Vine Web tukee vain rajoitetusti Vine Markkinointia. Tarvitessasi Vine Markkinoinnin kaikkia ominaisuuksia, suosittelemme käyttämään Vinen työasemaohjelmistoa.

Kuka hyötyy Vinen markkinointityökaluista?

  • Markkinointi- ja myyntihenkilöstö hyötyy suuresti Vine Markkinoinnin oikeanlaisesta ja tarkasta käytöstä. Oikeiden kohderyhmien luonti asiakkaista ja prospekteista on helppo ja taloudellinen apukeino päivittäisessä työskentelyssä sekä erikseen valmistelluissa markkinointikampanjoissa.

  • Asiakas- ja suhdepäälliköille Vinen markkinointi on erittäin tärkeä työväline asiakassuhteiden rakentamisessa ja hoitamisessa. Asiakkaiden ryhmittely tuoton mukaan on yksi tapa kasvattaa asiakassuhteiden tuottavuutta.

  • Henkilöstöjohtajat voivat käyttää Vine Markkinointia henkilöstön tuottavuuden tarkasteluun. Tämän työkalun avulla he voivat automatisoida tehtäviä, kuten tiimin rakentamisen tiettyyn projektiin tai erityisiä taitoja omaavan henkilön löytämisen henkilöstöstä.

Markkinointityökalujen asentaminen

Vinen markkinoinnin työkalut sisältyvät Vinen työasemaversion ja Vine Webin perusasennukseen, mutta sitä voivat käyttää vain Vine markkinoinnin käyttäjiksi määritellyt henkilöt. Ota yhteyttä Vine-pääkäyttäjään, jos et näe Markkinointi-välilehteä Vinessä tai Vine Webissä.

Markkinointi Vinen Markkinointityökalujen avulla

Vinen markkinointityökalujen avulla saat tietokantaasi tallennetuista tiedoista kaiken mahdollisen hyödyn.

Asiakastietojen ja -luokittelun kokoaminen

Vine-käyttäjät hallitsevat työaktiviteetteja luomalla Vine-kohteita, joita ovat esim. yritykset, henkilöt, projektit, tapahtumat jne. Näihin kohteisiin tallentunut tieto on ainutlaatuista tietoa yrityksen asiakassuhteista.

Asiakastiedon profilointi

Voit käyttää henkilö- tai yritysprofiileja sekä asiakasluokittelutyökaluja asiakkaittesi ryhmittelyyn minkä tahansa olemassa olevan tiedon perusteella, esim. koon tai paikan mukaan. Et voi ostaa markkinointitietokantaa joka sisältää tarpeelliset tiedot one-to-one markkinointiin, mutta voit koota tarvittavan tiedon Vinestä. Useat vakio-luokittelukansiot syntyvät Vinen tietokantaa perustettaessa ja lisäksi voit lisätä omia luokittelukansiota.

Kansioita voi käyttää esimerkiksi:

  • Yleisluonteisten listojen (esim. postituslistat) luomiseen.

  • Yksittäisten asiakasprofiilien seuraamiseen.

Ulkopuolisen tiedon tuominen

Kuluttajien ostohistoriasta ja demografisista profiileista koostuvista, arvokasta tietoa (toimiala, liikevaihto, henkilöstö jne.) sisältävistä kaupallisista tietokannoista voi saada arvokasta dataa markkinoinnin tueksi. Vine Importin avulla voit tuoda ulkoisia tietokantoja Vinen tietokantaan. Kysy Vine ylläpitäjältä jos haluat tuoda jonkun ulkoisen markkinointitietokannan tietoja Vineen.

Tietokantakyselyt

Tallennetut haut ja Kohderyhmät-työkaluilla on tarkoitus etsiä ja käsitellä Vine tietokantaan tallennettuja tietoja.

Kohderyhmät -työkalua käyttämällä voit helposti luoda monimutkaisia tietokantakyselyjä joiden tulosten avulla kohdistat myynti- ja markkinointipanostuksia.

Kohderyhmien analysointi ja tallentaminen

Kohderyhmän tulokset voidaan analysoida ja tallentaa Vinen tietokantaan kansioksi, joita voidaan muokata ja analysoida jatkossakin.

Voit luoda esimerkiksi postituslistoja yksinkertaisesti lisäämällä henkilöitä tai yrityksiä kansioihin. Joskus tämä tapa on riittävä, mutta jos tarvitset kymmeniä tai satoja tarkasti valittuja asiakkaita, on edellä mainittu tapa työläs ja epäkäytännöllinen. Vinen markkinoinnin työkaluja kannattaa käyttää suurten, postituslistoiksi tarkoitettujen kansioiden luomiseen.

Myyntiponnistelujen kohdentaminen

Vine Sähköpostivelho on työkalu massasähköpostin lähettämiseen kohdekansioihin liitetyille henkilöille.