Soluarvojen yhteenlaskenta

Voit valita soluja, jotka sisältävät numeerisia arvoja. Niiden summa ja keskiarvo näkyvät poiminnan alaosassa.