Kohderyhmän analysointi

Tietojen analysointi helpottuu huomattavasti, kun voit muuttaa sen helposti havainnollistettavaan taulukkomuotoon.

Pylväsdiagrammit

Pylväät ovat paras vaihtoehto vertailla kohteita ja niiden selitteessä esitettyjä prosentuaalisia osuuksia. Pylväät voidaan erottaa toisistaan useilla eri väreillä.

Pylvään korkeus vastaa pystyakselia, jonka arvo on 0-100%. Täydet 100% esittää Kohdelaji -luettelossa valitun lajin mukaista kokonaislukumäärää.

Selitteen lajit ovat niitä arvoja, jota on valittu Kenttä-ponnahdusvalikosta..

Näkyvissä ei ole niitä pylväitä, jota alittavat Pienin osuus –kenttään syötetyn prosenttiosuuden. Oletusarvona on 1%.

Ympyräkaavioiden käyttö

Ympyräkaaviossa näytetään miten selitteessä määriteltyjen kohteiden osuudet suhteutuvat Kenttä-kohdassa valitun kohdetyypin kokonaismäärään. Tieto esitetään sektorimuodossa, joista jokaisella on oma prosentuaalinen osuutensa kaikista kohteista.