Yhteydet ja niiden lajit

Vine-kohteet on liitetty toisiinsa yhteyksin. Yhteydet ovat kaksisuuntaisia ja näkyvät kummassakin yhdistetyssä kohteessa.

Ylläpitäjä voi määritellä useita erilaisia yhteyslajeja. Kun ylläpitäjä on luonut uusia lajeja, voivat käyttäjät yhdistää kohteita niitä käyttäen.

Yhteys voidaan luoda vain Vinen ylläpitäjän määrittelemistä yhteyslajeista. Jos tarvitset uutta yhteyslajia, pyydä ylläpitäjääsi luomaan se.