Koti

Kotikartta on kartta jota yrityksessäsi käytetään yhteisesti. Se tarjoaa yrityksen työntekijöille päivittäisessä työnteossa tarvittavaa ajankohtaista ja tarkkaa tietoa.

Voit käyttää Kotikarttaa hypertekstipohjaisena ilmoitustauluna. Halutessasi ilmoittaa työtovereillesi esim. tulevasta tapahtumasta, voit laittaa linkin tapahtumaan Kotikartalle yhdessä viestisi kanssa.

Uudelle työntekijälle Kotikartasta on paljon apua muodostaessaan käsitystä yrityksestä. Tämä säästää paljon aikaa erityisesti suurissa yrityksissä.

Kotikartan avaaminen

Kotikartta avataan napsauttamalla Työkalupalkin Avaa kotikartta-painiketta.

Kotikartan luominen

Kotikartta kertoo yrityksen arvoista ja tavoitteista. Kotikartan tulisi olla joustava ja heijastella yrityksen asemassa ja toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Kotikartan tulisi sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen tunnuslause tai jokin ajankohtainen viesti.

  • Säännöllisesti (esimerkiksi viikoittain) päivitetty osa, joka sisältää linkit kaikkia käyttäjiä koskeviin uusiin kohteisiin: uudet tapahtumat, uudet projektit, uudet työntekijät, uudet www-sivut jne.

  • Linkit kohteisiin ja kansioihin, jotka sisältävät tärkeää ja pysyvää tietoa: yrityksen organisaatio ja toimintatavat, dokumenttien työpohjat, asiakaskansiot, suuret meneillään olevat projektit jne. Perusajatuksen on että kohteiden ja kansioiden tietoja voidaan muokata, mutta linkkien on säilytettävä ennallaan.

Kotikartta voi sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet:

Kartan yläosassa on yrityksen nimi ja tunnuslause ja linkin karttaan, joka sisältää yrityksen rakenteen. Alapuolella näet kaksi eri osiota. Uutiset –osio on tarkoitettu usein päivitettäväksi. Asiakkaat –osio taas sisältää pysyviä linkkejä kansioihin, joissa on yksityiskohtaista tietoa yrityksesi asiakkaista.

Kotikartan asetukset

Kotikartan tulisi olla lukittu tai sen muokkaamisen tulisi olla mahdollista vain tietyille Vine-käyttäjille.

Näkyvyys-valikon vaihtoehdoksi tulisi valita Kaikki. Jos näkyvyydeksi on valittu joku muu kuin Kaikki, ei pääkäyttäjä voi määritellä karttaa Kotikartaksi.

Kun pääkäyttäjä on määritellyt kartan Kotikartaksi, kuka tahansa Vinen käyttäjä pääsee tarkastelemaan sitä painamalla Koti-painiketta.