Kuvakentät

Kohteen muokkaus- ja näkymälomakkeet voivat sisältää kuvakenttiä. Niitä voidaan käyttää henkilön kuvan, yrityksen logon tai resurssin kuvan tallentamiseen ja näyttämiseen. Vine tukee kaikkia yleisimpiä kuvaformaatteja ja muuttaa ja tallentaa ne JPEG-tiedostoina. Tarvittaessa kuva pienennetään ennen tietokantaan tallentamista. Näin varmistetaan se, että kuvan koko ei ylitä 32 kilotavua ja sen koko ei ole isompi kuin 300x300 pikseliä.