Virheelliset sähköpostiosoitteet

Näyttää henkilöt, joilla ei ole kelvollista sähköpostiosoitetta.

Näyttää ihmiset jotka kuuluvat kansioon Vialliset sähköpostiosoitteet joka on asetettu ”Extranet Web Settings” vaiheessa ”System Setup Wizardissa”.