Kustannusten syöttö

Työkalulla syötetään kohteille euro/tuntimääräiset kustannukset kustannuspaikoittain. Voit syöttää kustannuksen tyypin (tuntikirjanpito, matkakulu, aineisto, tilakulu, palkkio tai muu) ja tiedot mihin kustannus kohdistetaan (tilaan, yritykseen tai henkilöön).

Työkalu esittää vain kustannuspaikat, jotka ovat tilassa ”Käytössä” eli aktiivisia.