Johdon Tänään-sivu

Sivulla voit arvioida yrityksen myynnin tilaa sekä henkilökohtaisia tehtäviäsi ja tapahtumiasi.

Johdon Tänään-välilehdellä on myyntiin liittyviä visuaalisia mittareita, linkkejä viimeisiin tilauksiin sekä kalenteri, kalenteriisi tulleet muutokset, työlista ja viimeisimmät uutiset:

 

 

Myyntikäynnit/soitot/sähköpostit yhteensä

Myyntikäynnit yhteensä -mittari näyttää tehtyjen myyntikäyntien/soittojen/sähköpostien määrät (tapahtumia joissa laji on Myyntikäynti/Puhelu/Sähköposti) vs. yrityksen kuluvan kuukauden suunnitellut käynnit.

 

Tarjoukset yhteensä

Tarjoukset yhteensä -mittari näyttää oman yrityksen tarjousten kokonaisarvoa (myyntiprojekteja Tarjous-vaiheessa) verrattuna tavoitteisiin.

 

Tarjousten määrä yhteensä

Tarjousten määrä yhteensä mittari näyttää tarjousten määrän suhdetta suunniteltuihin tarjouksiin. Kun lukumäärä saavuttaa suunnitellun tarjousten määrän, tämän kuukauden palkki muuttuu vihreäksi.

Sopimukset yhteensä

Sopimukset yhteensä -mittari näyttää oman yrityksen myynnin kokonaisarvoa tässä kuussa (myyntiprojekteja Sopimus-vaiheessa joilla loppupäivä on tässä kuussa) verrattuna tavoiteltuun myyntiin.

Sopimukset määrä yhteensä

Sopimukset määrä yhteensä -mittari näyttää oman yrityksen kauppojen määrää tässä kuussa (myyntiprojekteja Sopimus-vaiheessa joilla loppupäivä on tässä kuussa) verrattuna tavoitteisiin.