Omat asiakkuudet

Yleistä

Omat asiakkuudet-työkalu antaa yleisnäkymän kaikkiin asiakkuuksiisi näyttämällä:

  • Vuosittaiset ja neljännesvuosittaiset yhteenvedot myyntiprojekteistasi.

  • Kaavio kunkin asiakkuuden myynnin tilasta verrattuna suunnitelmaan (budjetti). (Vihreä - hyvä, keltainen - huoli, punainen - huono)

  • Poimintanäkymä näyttää kaikkien asiakkuuksiesi yksityiskohdat.

Asiakkuuksien yhteenveto

Omat asiakkuuteni antaa sinulle yleiskuvan kuluvasta vuosineljänneksestä sekä koko vuodesta.

Jokainen yhteenveto sisältää:

  • Tarjoukset - tässä näet kaikkien Tarjous-vaiheessa olevien, sinun vastuullasi olevien, asiakkuuteen liittyvien myyntiprojektien yhteisarvon.

  • Myynti - tässä näet kaikkien Sopimus -vaiheessa olevien, sinun vastuullasi olevien, asiakkuuteen liittyvien myyntiprojektien yhteisarvon.

  • Budjetti - yhteenveto kaikkien asiakkuuksiesi budjeteista.

Myyntiprojektin arvon laskeminen

Myyntiprojektin arvo lasketaan seuraavasti:

Tuotemyynti + Projektimyynti + Sopimusmyynti* 12 (paitsi jos vy_salescase_sales3_factor system setting on määrittänyt eri arvon):

Asiakkuuden budjetin laskeminen

Asiakkuuden neljännesvuosi- ja vuosibudjetti lasketaan tallennettujen budjettiarvojen mukaan.

Myynti/tavoitteet -kaavio

Tämä kaavio näyttää todellisen myynnin suhteen budjettiin:

  • Punainen = huono

  • Keltainen = huoli

  • Vihreä = hyvä

Asiakkuuden yksityiskohdat

Yksityiskohdat-työkalu näyttää asiakkuutesi Poiminnassa