Yleistä kohteista

Asiakkuuskohteet ovat monikäyttöisiä ja niiden avulla voit ryhmitellä myyntitoimintaa omien ideoidesi mukaan. Voit analysoida asiakkuuksia käyttäen Myynti-välilehden työkaluja Vinen työasemaversiossa ja Vine Webissä.

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten asiakkuuskohteita voidaan käyttää:

Myynnin ryhmittely asiakkaittain

Asiakkuus-kohteen avulla voi esittää avainasiakkuuden. Eli asiakkuuteen voidaan liittää kaikki myynti tietylle asiakkaalle:

Myynnin ryhmittely tuotteittain

Asiakkuus-kohteen avulla voi esittää tietyn tuotteen myynnin eri ostajille:

Myynnin ryhmittely tuotteittain monikansallisille yrityksille 

Asiakkuus-kohteen avulla voi ryhmitellä myyntiä lajin mukaan eri divisioonille monikansallisissa yrityksissä.

Seuraavassa kaaviossa näet asiakkuudet ryhmiteltynä asiakkaan maantieteellisesti eroavien divisioonien mukaan.

Esimerkiksi "Nielsen Group-palvelu" on asiakkuus joka kokoaa palvelusopimukset kaikista Nielsen Groupin divisioonista: