Kohdenäkymä

Kyselylomakkeita käytetään asiakastapaamisten aikana tehtäviin asiakastutkimuksiin.

Se on eräänlainen keskiökohde, johon on yhdistetty kysymyksiä. Kysymysten lisäksi siihen täytyy yhdistää sekä myyjä että asiakas.

Kysely-kohteen näkymä koostuu seuraavista paneeleista:

  • Kyselylomake näyttää kyselyn perustiedot:

  • Yhteydet – sisältää yhdistetyt kohteet yhteystyypeittäin

  • Tapahtumat -listaa kyselyyn liittyvät tapahtumat.