Kohdenäkymä

Kysymys-kohde määrittelee kysymyksen ja sen lajin. Se pitää olla yhdistettynä kyselylomakkeeseen jotta se näytetään niissä. Kysymykseen voi olla yhdistettynä useita vastauksia, jos siihen on vastattu useita kertoja.