Kohdenäkymä

Henkilö -kohteeseen tallennetaan henkilöä koskevat tiedot

 Henkilönäkymä koostuu seuraavista paneeleista:

  • Henkilö – sisältää henkilön perustiedot.

  • Yritys – näyttää yrityksen jossa henkilö on työntekijänä.

  • Yhteydet – sisältää muut resurssiin linkitetyt kohteet tyypeittäin

  • Kansiot – sisältää luettelon kansioista, joihin henkilö kuuluu.

  • Tapahtumat – sisältää henkilöön liittyvät tapahtumat.

Henkilön perustiedot sisältävät nimi-, puhelin- ja kotiosoitetiedot sekä vapaamuotoisen kuvauksen henkilöstä.