Kohdenäkymä

Tapahtuma -näkymä koostuu kahdesta paneelista:

  • Tapahtuma – sisältää tapahtuman perustiedot

  • Yhteydet – sisältää tapahtumaan linkitetyt kohteet tyypeittäin

Tapahtuman perustiedot sisältävät tapahtuman nimi-, laji- ja päiväystiedot sekä vapaamuotoisen kuvauksen.

Tapahtuman osallistujat näkevät sen kalentereissaan ja vastuuhenkilöllä tapahtuma on Työlistassaan.

Tapahtumat ovat yritysten, henkilöiden, projektien ja resurssien paneeleissa aikajärjestyksessä.