Yhteenvetonäkymä

Kartan avulla tietoja voidaan järjestellä visuaalisesti. Yhteenvetonäkymä koostuu seuraavista paneeleista:

  • Kartta - näyttää kartankäsittelyohjelman.

  • Perustiedot - sisältää yleistä tietoa kartasta.

  • Yhteydet – näyttää karttaan yhdistetyt kohteet.

Kyky luoda Karttakohteita on erittäin havainnollistava piirre Vinessä. Kartan käsittely muistuttaa työskentelyä piirto-ohjelmalla, jossa on mahdollisuus muokata Vine-kohteita. Riippuvuussuhteiden havainnollinen esittäminen on erityisen hyödyllistä silloin, kun halutaan muotoilla organisaatiokaavioita ja suunnitella uusia projekteja. Kartan avulla voidaan luoda selkeä luonnos keskusteluiden ja esitysten pohjaksi.