Kohteesta-kohteeseen yhteyslajit

Esimerkiksi seuraavia yhteyslajeja voidaan käyttää:

  • "Monesta-moneen" yhteyslajit. Esimerkiksi, monesta-moneen yhteyslaji henkilön ja yrityksen välillä tarkoittaa sitä että kuinka monta tahansa yritystä voi olla yhdistetty kuinka moneen tahansa henkilöön.

  • "Yhdestä-moneen" yhteyslaji. Esimerkiksi, Vinen vakioyhteyslaji ”Työnantaja-Työntekijä” on yhdestä-moneen yhteyslaji. Se sallii yrityksen yhteydet useaan eri henkilöön, mutta henkilökohteesta voi olla vain yksi yhteys yritykseen.

  • "Yhdestä-yhteen" yhteyslaji. Tämän tyyppinen yhteys sallii sekä henkilökohteen yhteyden yhteen yrityksen että yrityskohteen yhteyden yhteen henkilöön.