Vanhentuneet yhteyslajit

Vine-pääkäyttäjä voi muuttaa yhteyslajin vanhentuneeksi, jos uusia saman lajin yhteyksiä ei voida enää muodostaa, mutta vielä olemassa olevia yhteyksiä tarvitsee tukea.

Sen jälkeen kun yhteyslaji on merkitty vanhentuneeksi, ei sitä voi enää yhdistää muihin kohteisiin Vinessä. Jos yhteys toisiin kohteisiin on muodostettu ennen yhteyden tilan vanhenemista, säilyy tämä yhteys kunnes se erikseen poistetaan.