Grafiikkakohteiden järjestäminen

Vinessä on useita mahdollisuuksia, jotka auttavat sinua kartan kohteiden järjestämisessä:

 • Kohteiden siirtäminen pinoksi kartalle Kun kohteet sijoitetaan toistensa päälle, ne muodostavat pinon. Voit muuttaa kohteen paikkaa tässä pinossa.

 • Kohteiden tasaaminen tai jakaminen Voit valita ja tasata/jakaa useita kartan kohteita.

 • Kohteiden ryhmittäminen Voit yhdistää useita graafisia kohteita yhdeksi ryhmäksi ja käsitellä niitä samalla tavalla kuin yksittäistä graafista kohdetta.

Pinossa olevien kohteiden järjestyksen muuttaminen

Kun kohteet sijoitetaan toistensa päälle, ne muodostavat pinon. Kohteiden ollessa päällekkäin ylempänä oleva kohde peittää osan alempana olevasta kohteesta.

Kohdetta siirretään pinossa kahdella eri tavalla:

 • Jos haluat siirtää kohteen taso kerrallaan, napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tuo eteen tai Vie taakse oikotievalikosta.

 • Jos haluat siirtää kohteen pinon päällimmäiseksi tai alimmaiseksi, napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tuo eteen tai Vie taakse oikotievalikosta.

Kohteiden tasaaminen tai jakaminen

 • Kohteiden tasaamisella tarkoitetaan kohteiden sijoittamista vaaka- tai pystytasossa siten, että niiden kulmat tai sivut ovat samassa tasossa.

 • Kohteiden jakamisella tarkoitetaan kohteiden järjestämistä vaaka- tai pystytasossa siten, että niiden keskus tai sivut ovat yhtä etäällä toisistaan.

  1. Valitse kohteet, jotka haluat tasata tai jakaa.

  2. Napsauta mitä tahansa valittua kohdetta hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta oikotievalikosta Tasaa / Jaa. Näytölle avautuu Tasaus -ikkuna.

  3. Napsauta hiirellä haluamaasi tasausta. Napsauta OK.

Grafiikkakohteiden ryhmittäminen

Ryhmittäminen yksinkertaistaa useiden grafiikkakohteiden käsittelyä kokoamalla ne yhdeksi ryhmäksi, jota voi käsitellä kuin mitä tahansa yksittäistä grafiikkakohdetta. Ryhmitettyä kohdejoukkoa voi kohdistaa, kopioida, siirrellä, leikata, sijoitella ja poistaa kuin yksittäistä kohdetta.

Muutamia tapoja, miten ryhmitellä graafisia kohteita:

 1. Valitse kohteet, jotka haluat ryhmitellä.

 2. Napsauta mitä tahansa valittua kohdetta hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta oikotievalikosta Ryhmittele.

Kohteiden ryhmityksen poistaminen: Napsauta ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse oikotievalikosta Poista ryhmittely.

Vine –kohteiden ryhmittely kartalla ei ole mahdollista. Voit ryhmitellä vain graafisia kohteita.