Yleistä

Kyselylomake-kohteen avulla kootaan asiakaskysely useista kysymyksistä jotka esitetään erillisellä sivulla tapahtuman muokkauslomakkeella.

Ennen kuin voit käyttää kyselylomaketta, se täytyy olla oikein suunniteltu ja yhdistetty haluttuihin myyjiin ja asiakasyrityksiin. Sitten, esimerkiksi myyntikäynnillä asiakkaan luona, voit luoda tapahtuman, jossa on Seuraava-painike käytössä:

Seuraava-painikkeen klikkaus avaa kyselylomake-sivun:

Voit kysyä asiakkaalta sivulla näytetyt kysymykset ja merkitä vastaukset. Kun tallennat tapahtuman kaikki vastaukset tallennetaan myös.

Tapahtuma yhdistetään kyselylomakkeeseen ja valittuihin vastauksiin:

Kyselylomakkeen vaatimukset

Tapahtuman kysely-sivulla käytettävän toimivan kyselylomakkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Sen on oltava ”Aktiivinen" vaiheessa (tai "Suljettu" tapahtumille jotka ovat menneisyydessä).

  • Sillä on oltava yhdistettynä joukko kysymyksiä esitettäväksi

  • Sillä täytyy olla ”Asiakas" yhteyksiä asiakasyrityksille tai sen pitää olla merkitty ”Oletuskyselylomake" jolloin sitä voidaan käyttää kun yritykselle ei ole merkitty muuta kyselylomaketta

  • Sillä on oltava "Myynti Henkilö”-yhteyksiä myyjiin

  • Sillä on oltava asianmukaiset alkamis- ja päättymispäivät jotka määrittävät milloin kyselylomaketta käytettään

Tapahtuman vaatimukset

Jotta tapahtumassa pääsee kysely-sivulle, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tapahtuman lajin on vastattava kyselylomakkeessa valittua tapahtuman lajia.

  • Tapahtuman alkamis- ja päättymisajankohta on oltava kyselylomakkeen alku- ja loppupäivämäärien välissä.

  • Tapahtuman vastuuhenkilö on yhdistettynä kyselylomakkeeseen

  • Tapahtumaan liitetty yritys on liitetty kyselylomakkeeseen (tai kyselylomake on merkitty ”Oletuskyselylomake')