Vaihe 2: Yrityksen tiedot

Henkilön muokkauslomakkeessa oleva yrityskenttä on linkkikenttä, ts. kenttä joka sisältää siihen yhdistetyn kohteen nimen, joka tässä tapauksessa on yrityskohde. Se toimii seuraavasti:

Kun syötät yrityksen nimen tai osan siitä kenttään, avautuu ikkuna jossa sinua pyydetään valitsemaan yritys listalta, jossa on antamallasi kirjaimella tai kirjainyhdistelmällä alkavia yrityksen nimiä. Valittuaan yrityksen ja luotuaan henkilön, yhteys yrityskohteen ja henkilökohteen välillä on valmis.

Jos Vinessä ei ole yritystä, jonka nimi alkaa antamallasi kirjainjoukolla, aukeaa uusi ikkuna jossa voit luoda uuden yrityskohteen. Kun olet tehnyt uuden yrityksen, yhteys henkilökohteeseen on myös luotu.

Vinessä jokaisella yrityksellä on kaksi nimeä: virallinen nimi ja käyttönimi.

Yrityksen virallinen nimi:

  • Yrityksen virallinen nimi tulisi kirjoittaa kuten yritys itse sen kirjoittaa.

  • Se sisältää yrityksen yritysmuodon virallisen lyhennyksen (Ltd. Oy, Ab, Oyj etc. )

  • Virallista nimeä tarvitaan painotuotteisiin, liikekirjeisiin ja postituksiin.

Yrityksen virallinen nimi on se, miksi yritys haluaa itseään kutsuttavan. Käyttäjä voi tarkistaa yrityksen virallisen nimen esimerkiksi yrityksen www-sivuilta.

Yrityksen käyttönimi:

  • Käyttönimi voi olla yhdistelmä virallisesta nimestä, sijainnista ja muusta mahdollisesta informaatiosta.

  • Ei sisällä yritysmuotoa kuvaavia lyhenteitä (Oy, Ab, Oyj jne.).

  • On osa Vinen hakukriteeriä. Yrityksen käyttönimeä käytetään mm. raporteissa, kansioissa ja luetteloissa.

Yhtiön käyttönimi on se, miksi Vinen käyttäjät haluavat yritystä kutsua.

Usein virallinen nimi ja käyttönimi ovat lähes identtiset niillä yrityksillä, jotka toimivat vain yhdessä kohteessa. Kuitenkin erityistä huomiota vaativat yritykset, joilla on usea toimipaikka. Vine erottaa monessa eri paikassa sijaitsevan yrityksen eri toimipisteet toisistaan käyttönimien perusteella.