Kysymys-kohteen kentät

Nimi

Nimi on kysymyksen otsikko.

Esimerkiksi Asiakastyytyväisyys on kysymyksen nimi:

Kysymystyypit

Kysymystyyppi määrittää kysymyksen ulkoasun ja rakenteen.

Vapaateksti

Vapaatekstikenttään vastaustekstiä voi kirjoittaa vapaamuotoisesti:

Numeroarvo

Numerokentät mahdollistavat vastaamisen kokonaislukuarvoilla jotka ovat annetun vaihteluvälin rajoissa:

.

Valintaruudut + vapaateksti

Valintaruuduista voidaan valita haluttu määrä vaihtoehtoja. Vapaatekstilaatikkoon voidaan lisätä vapaamuotoinen vastaus.

Valintanapit + vapaateksti

Valintanappi-painikkeilla voidaan valita vain jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Vapaatekstilaatikkoon voidaan lisätä vapaamuotoinen vastaus.

Valikko + vapaateksti

Valikot ovat luetteloita, joista voidaan valita yksi kohde. Vapaatekstilaatikkoon voidaan lisätä vapaamuotoinen vastaus.

Pakollinen valintaruutu

Valitse Pakollinen, jos et haluat että käyttäjän on vastattava tähän kysymykseen. Tallenna-painike ei ole käytössä ennen kuin käyttäjä vastaa kysymykseen, joka on merkitty pakolliseksi.

Järjestys

Kaikki kysymykset on järjestetty niiden järjestyskentässä olevan arvon mukaan nousevassa järjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Järjestyskentän arvo voi olla mikä tahansa negatiivinen tai positiivinen kokonaisluku.

Selitysteksti

Selitysteksti näkyy kysymyksen nimen alla.

Esimerkiksi:

Selitysteksti alla näkyy kysymyksen nimen alla:

Vastausvaihtoehdot

Vastausvaihtoehdot ovat erillisiä vaihtoehtoja joita käytetään esimerkiksi valikoissa, valintaruuduissa, radio-painikkeissa. Jokainen vaihtoehto tulee sijoittaa omalle rivilleen.

Kuvaus

Kuvausta ei näytetä kyselylomakkeella ja sitä voidaan käyttää sisäisten kommenttien tallentamiseen.