Kyselylomakkeen kentät

Nimi

Nimi on pakollinen kenttä ja sitä ei näytetä tapahtuman muokkauslomakkeen kysely-sivulla.

Alku/loppupäivämäärät

Alkamis- ja loppumispäivät kyselylomakkeella määrittävät ajan, jonka kuluessa kyselylomaketta voidaan käyttää tapahtumissa. Tapahtuman alkamis- ja loppumisajankohta on oltava kyselylomakkeen alku- ja loppupäivämäärien välissä.

Vaihe

Seuraavat vakiovaiheet ovat käytettävissä:

  • Aktiivinen. Jos kyselylomaketta käytetään tämänhetkisten tapahtumien kanssa niin sen tulee olla tässä vaiheessa jotta se näkyisi tapahtuman muokkauslomakkeella.

  • Suljettu. Kyselylomake tapahtumille jotka ovat menneisyydessä.

  • Suunnittelu. Kyselylomakkeilla joita ei käytetä nyt tulisi olla tämä vaihe. Tässä vaiheessa olevia kyselylomakkeita ei näytetä tapahtuman muokkauslomakkeella.

Tapahtuman laji

Kyselyssä voi käyttää vain valitunlaista tapahtumaa

Oletuskyselylomake

Valitse Oletuskyselylomake jos haluat tätä kyselylomaketta käytettävän yritysten kanssa, joilla ei ole kyselylomaketta yhdistettynä.

Tapahtumassa, joka näyttää tämän kyselylomakkeen, täytyy olla yhteys nykyiseen käyttäjään ja yritykseen. Oletuskyselylomakkeen on oltava kytkettynä nykyiseen käyttäjän henkilöön.

Kuvaus

Kuvausta ei näytetä tapahtuman kyselylomakkeella ja sitä voidaan käyttää sisäisten kommenttien tallentamiseen.