Myynnin Tänään-sivu

Myynti Tänään -sivu sisältää tietoa, joka auttaa sinua arvioimaan nykyisiä myyntituloksiasi ja tapahtumia, jotka vaativat ehkä huomiotasi ja suunnittelua:

  • Myynti-paneelissa näkyy myynnin mittareita, jotka näyttävät myyntitoimenpiteiden tämän kuun toteutuman verrattuna tavoitteisiin.
  • Viimeisimmät tilaukset osio näyttää viimeisimmät myyntiprojektit jotka ovat ”sopimus”-vaiheessa.
  • Vanhenevat tarjoukset -osiossa on Tarjous-vaiheessa olevat myyntiprojektisi alkaen vanhimmista.
  • Kalenterisi, jossa tapahtumat on ryhmitelty päivien mukaan ja jossa on linkki viimeisiin tehtyihin muutoksiin
  • Raportoimattomat tapahtumat-osio näyttää kaikki ne vielä raportoimattomat, myyntikäynti-tyyppiset tapahtumat, joista olet vastuussa.
  • Sinun Tehtäväluettelo.
  • Viimeisimmät uutiset -paneeli

Voit asettaa tavoitteet henkilökohteen viimeisellä sivulla:

Omat myyntikäynnit/soitot/sähköpostit

Myyntikäynnit/soitot/sähköpostit jotka olet tehnyt tässä kuussa ovat Myyntikäynti/puhelu/sähköposti-tyyppisiä tapahtumia ja joihin liityt joko vastuuhenkilönä tai osallistujana.

Omat myyntikäynnit/Omat myyntipuhelut/Omat myyntisähköpostit mittarit osoittavat käyntien/puhelujen/sähköpostien toteumaa verrattuna tavoitteisiin. Kun toteuma saavuttaa suunnitellun määrän, tämän kuukauden palkki muuttuu vihreäksi.

Huomaa, että on mahdollista määrittää Lähetä myyntisähköposti toiminto siten, että vain tällä komennolla lähetetyt sähköpostit otetaan mukaan Omat myyntisähköpostit laskentaan. Oletuksena myös Vine Email Readerin sisään tuomat viestit lasketaan mukaan. Kysy Vine ylläpitäjältä jos tarvitset tätä muutosta.

Omat tarjoukset

Näyttää tarjousten kokonaisarvoa (myyntiprojekteja Tarjous-vaiheessa) verrattuna tavoitteisiin.

 

Omien tarjousten määrä

Voit asettaa kyseiselle kuukaudelle suunniteltujen tarjousten määrän henkilökohteen muokkauslomakkeen viimeisellä sivulla Tarjousten määrä sarakkeessa.

Tarjoukset jotka olet tehnyt tässä kuussa ovat Tarjous-vaiheessa olevat myyntiprojektisi.

Omien tarjousten määrä mittari näyttää tarjousten määrän suhdetta verrattuna tavoitteisiin. Kun toteuma saavuttaa suunnitellun määrän, tämän kuukauden palkki muuttuu vihreäksi.

Omat sopimukset

Voit asettaa kyseiselle kuukaudelle suunnitellun myynnin määrän (Euroissa) Sopimukset arvo-sarakkeeseen henkilökohteen viimeiselle sivulle.

Sopimukset tässä kuussa ovat myyntiprojekteja joista olet vastuussa ja jotka ovat sopimus-vaiheessa.

Omat sopimukset näyttää myynnin suhdetta tavoitteisiin. Kun toteuma saavuttaa suunnitellun määrän, tämän kuukauden palkki muuttuu vihreäksi.

 

Omat sopimukset määrä

Voit asettaa kyseiselle kuukaudelle suunniteltujen tarjousten määrän henkilökohteen muokkauslomakkeen viimeisellä sivulla Tarjousten määrä sarakkeessa.

Sopimukset tässä kuussa ovat myyntiprojekteja joista olet vastuussa ja jotka ovat sopimus-vaiheessa.

Omat sopimukset määrä näyttää sopimusten määrän suhdetta tavoitteisiin. Kun toteuma saavuttaa suunnitellun määrän, tämän kuukauden palkki muuttuu vihreäksi.

Viimeisimmät tilaukset

Viimeisimmät tilaukset listaa viimeisiä voitettuja myyntiprojekteja ja niiden arvon. Myyntiprojektit on järjestetty niiden päättymispäivämäärän mukaan laskevassa järjestyksessä, alkaen uusimmista.

Vanhenevat (tarjoukset)

Vanhenevat näyttää vanhimmat myyntiprojektit ja niiden arvon. Myyntiprojektit on järjestetty niiden päättymispäivämäärän mukaan nousevassa järjestyksessä, alkaen vanhimmasta.