Sivun arvon asettaminen

Jokaisella sivukategorialla voi olla omat pisteensä ja minimivierailuaika, ts. minimiaika, jonka verran käyttäjän tarvitsee keskittyä avoimeen sivuun jotta ao. vierailusta voitaisiin kirjata pisteet.

Määritä pistemäärä sivun kategoriaa varten:

  1. Napsauta asetusratas–kuvaketta työkalun oikeassa yläkulmassa:

  2. Syötä jokaiselle luokalle sivujen pistemäärä ja minimivierailuaika.

Pisteiden vähenemä-asetukset

Henkilön liidipisteet nousevat jokaisen sivukäynnin jälkeen mutta voit konfiguroida pisteet menemään alaspäin, jos henkilö ei ole vieraillut millään sivulla tiettyyn aikaan:

Aseta liidipisteiden vähentyminen prosentuaalisena arvona Vähennä % kenttään ja aseta haluamasi kesto Aika viikkoina kenttään jolloin haluat että vähentyminen tapahtuu

Sivujen ja parametrien suodattaminen

Käytä seuraavia asetuksia suodattaaksesi seurantaa:

  • Älä seuraa näitä sivuja - täällä voit määrittää sivuja joita et halua seurata.
  • Suodata nämä parametrit - täällä voit määrittää, minkä URL-parametrin arvot haluat poistaa URL-osoitteista.