Tilannepalkki

Tilannepalkki näyttää palvelinyhteyden ja sen päivityksen tilan