Yhteenvetonäkymä

Kyselylomakkeita käytetään asiakastapaamisten aikana tehtäviin asiakastutkimuksiin.

Se on eräänlainen keskiökohde, johon on yhdistetty kysymyksiä. Kysymysten lisäksi siihen täytyy yhdistää sekä myyjä että asiakas.

Kyselylomakkeen yhteenvetonäkymässä on seuraavat paneelit:

Lisää tietoa kohteen yhteenvedosta saat katsomalla Yhteenvetonäkymän katsaus

Kyselylomake

Kyselylomake näyttää kyselyn perustiedot:

Myyjät

Tämä näyttää kyselyyn yhdistetyt myyjät:

Tulokset

Tulokset-paneeli näyttää jokaisen kysymyksen vastaustilastot.

Jokaisessa vastauksessa näytetään kuinka moni asiakas valitsi kyseisen vastauksen. Jos vastauksen tekstille tai lukumäärälle ei ole tarpeeksi tilaa, näkyy tieto vastauspalkin Työkaluvihjeessä.

Vapaamuotoisesti vastattavan kysymyksen vastaukset voi lukea Kommentit-linkistä. Kommentit-linkki näyttää myös vapaamuotoisten vastausten määrän. Napsauta Kommentit-linkkiä nähdäksesi kaikki vastaukset taulukkomuodossa.

Muut yhteydet

Näyttää yhteyslajeittain yhteydet, joita ei näy muissa paneeleissa: