Kokousten ja tapaamisten synkronointi

Vine sisältää seuraavat kaksi synkronointityyppiä tapahtumillesi:

 • ActiveSync. Vine ActiveSync voi synkronoida tapahtumia Vine-tietokannan ja Microsoft Exchange / Lotus-Domino-palvelimien kanssa

 • Microsoft Office 365. Tämä on uusi paljon nopeampi synkronointityyppi, joka kopioi kalenterit Vinen ja Microsoft Office 365:n (Online Exchange) välillä.

Jokainen synkronointityyppi vertaa Microsoft Office (Lotus) - ja Vine-kalentereitasi ja tuo ne ajan tasalle keskenään. Esimerkiksi:

 • Office-tapaamisesi ja koko päivän tapahtumasi kopioidaan Vine-tapahtumiksi ja Vine ”Vastuu" -yhteys luodaan sinun ja tapahtuman välille.

 • Vine tapahtumat ja kokoukset, joihin sinut on yhdistetty, siirtyvät Office-kalenteriin sinun tapaamisiksi.

 • Office-kalenterin kokoukset replikoidaan Vine-tapahtumiksi. Huomaathan, että kun Vine huomaa kokouksen osallistujien ja järjestäjän olevan Vine-käyttäjiä (sähköpostiosoitteet ovat identtiset Vinessä ja Officessa), yhdistetään kokouksen järjestäjä replikoituun tapahtumaan vastuuhenkilönä ja osallistujat vastaavasti osallistujina.

 • Office-kalenterin ja Vine Muistuttajan asetukset kopioidaan samanlaisina.

 • Yksityiset tapahtumat replikoidaan Office-palvelimella olevalle kalenterille Yksityinen-merkinnällä ja Vineen tapahtumanäkyvyydellä ”Itse”.

 • Ajattomat tapahtumat kopioidaan Vinestä ”Vapaiksi" ja ajalliset tapahtumat kopioidaan ”Varatuiksi" Office-kalenteriin.

 • Tapahtumat jotka on poistettu Officen kalenterista, poistuvat myös sinun Vine-kalenteristasi, mutta tapahtumaa ei poisteta ellet ole viimeinen osallistuja siinä.

 • Tapahtumat, joiden yhteys sinuun on poistettu tai jotka on kokonaan poistettu Vinestä, poistetaan myös Office-kalenterista.

 • Seuraavat tietokanta-asetukset määrittävät lisäksi mitkä Vine tapahtumat replikoidaan:

  • Vain tapahtumatyypit, jotka on valittu replikointiin System Setup Wizardin asennustoiminnon vaiheessa 9.

  • Vain tapahtumat, jotka on liitetty käyttäjiin ”Osallistuja" ja ”Vastuu" -yhteyslajeilla.

Huomaa, että kun tapaamisia on muutettu samanaikaisesti Office- ja Vine-ohjelmissa, ActiveSync ja Office 365-replikaatiot toimivat eri tavoin, ActiveSync pitää Vine-järjestelmässä tehtyjä muutoksia tärkeämpinä ja säilyttää siten Vine-muutokset ja hylkää Office-kalenterissa tehdyt muutokset. Päinvastoin, Office 365 -replikointi priorisoi Office-muutokset Vine-muutoksiin nähden, mutta Office 365 -replikointi on paljon nopeampi ja ristiriidat ovat paljon vähemmän todennäköisiä.