TAPI- yhteensopivat laitteet

TAPIn käyttö mahdollistaa Vinen kommunikoinnin minkä tahansa oikein asennetun ja määritellyn TAPI-yhteensopivan laitteen kanssa. Monet erilaiset laitteet ja yhteystavat sopivat käytettäviksi TAPIn kanssa kunhan niissä on oikeanlaiset TAPI-ajurit (TSP). Muutamia esimerkkejä:

  • TAPI-puhelin on liitetty puhelinlinjaan ja omaan tietokoneeseesi sarjaportin kautta. Tarvittaessa puhelin toimii myös itsenäisesti tietokoneesta erillään.

  • TAPI-yhteensopiva modeemi on yhdistetty tietokoneeseen ja puhelinlinjaan. Suurin osa äänimodeemeista käyttää Microsoft Windowsin yleistä ääniajuria, Unimodem V:tä. Sen tulee olla kunnolla asennettu modeemin valmistajan tarjoaman inf-tiedoston avulla. Tässä kokoonpanossa voi olla jotain rajoituksia riippuen niistä TAPI-ominaisuuksista, joita modeemi tukee.

  • Tietokone on yhdistetty puhelinlinjaan ja puhelin tietokoneeseen. Tietokone valvoo puheluita. Puhelinta ei voi käyttää ilman tietokonetta.

  • Tietokone toimii puhelimena. Se voi olla yhteydessä puhelinvaihteeseen LANin kautta käyttäen VoIP-teknologiaa.

  • Tietokone on yhdistetty äänimodeemiin, joka puolestaan on yhdistetty puhelinverkkoon ja tietokoneeseen.

  • Puhelin on yhdistetty vaihteeseen. Tietokone on LANin yli yhteydessä palvelinkoneeseen, jolla on suora yhteys vaihteeseen. Tietokonetta ja puhelinta ei ole yhdistetty suoraan toisiinsa. Tietokone hallinnoi puheluja lähettämällä käskyjä LANin yli palvelimelle, joka puolestaan hallinnoi vaihdetta.

  • Palvelimesta on useita puhelinyhteyksiä suoraan vaihteeseen. Palvelin vastaa tuleviin puheluihin ja voi yhdistää ne puhelinkeskuksen työntekijöille.