Yhteenvetonäkymän käyttäminen

Tärkeimmät kohdekuvakkeet

Näkymän vasemmassa yläkulmassa oleva iso kuvake kertoo kohteen lajin. Voit liikuttaa kohdetta vetämällä sen kuvaketta tai napsauttamalla hiiren oikealla näppäimellä kohteen sisältövalikon esiin.

Kohteiden luettelonäkymä

Luettelonäkymässä kohteet esitetään pienillä kuvakkeilla.

Perustieto-paneelin kuvakkeet

Kohteen tiedot -paneelissa voi olla erilaisia kuvakkeita, jotka ilmaisevat kohteen tämän hetkisen tilan:

Tämä kuvake näkyy kun Vine ei ole palvelinyhteydessä ja avaat kohteen jota ei ole aikaisemmin avattu sen hetkisessä tietokannassasi.
Kuvake kertoo, että kaikkia kohteeseen liittyviä yhteyksiä ei ole vielä tallennettu paikalliseen tietokantaan, jonka vuoksi tarvitset palvelinyhteyden Vineen saadaksesi ne näkyviin.

Tämä kuvake kertoo, että vain sinä voit nähdä kohteen ja muokata sitä.

Tämä kuvake kertoo että kohteen näkevät ja sitä voivat muokata vain tietyn ryhmän jäsenet johon itsekin kuulut.

Tämä kuvake kertoo, että et voit muokata kohdetta.

Tämä kuvake kertoo, että tapahtuma on toistuva.

Tapahtumaan on liitetty muistutus

Komentopaneelin käyttö

Yhteenvetonäkymän yläreuna voi sisältää listan usein käytetyistä komennoista joita voit käynnistää napsauttamalla niitä:

Ylimmän kohteen tiedot paneelin käyttäminen

 

Ylin Kohteen tiedot-paneeli näyttää kohteen perustiedot. Oikealla voi sijaita kuva joka havainnollistaa kohteen.

Kuva. Ylimmässä paneelissa näkyy pääkohde

  • Puhelinnumerot, sähköpostit ja web-osoitteet näkyvät linkkeinä, joita voidaan napsauttaa soittaaksesi puhelun, lähettääksesi sähköpostia tai avata Web-sivuston.

  • Kohteen kaksoisnapsautus avaa kohteen muokkauslomakkeen.

  • Kohteen napsautus hiiren kakkospainikkeella avaa tämän kohteen pikavalikon.

Yhdistettyjen kohteiden esittäminen

Pääkohteen alla olevat paneelit näyttävät pääkohteeseen yhdistetyt kohderyhmät. Paneeli näyttää kohteita joilla on asetusten mukainen yhteys pääkohteen kanssa. Yhteydet joita ei näytetä muissa paneeleissa, näytetään ”Muut yhteydet" osiossa:

Kuva 7. Muut yhteydet -paneeli näyttää yhteydet joiden tyyppisiä ei näytetä muissa paneeleissa.

Paneelissa näytetyt kohteet

Jokainen paneeli määrittelee kaksi joukkoa kohteita: yksi suodatettu joukko näkyy ruudussa ja koko joukko yhdistettyjä kohteita näytetään kun paneeli laajennetaan taulukkonäkymään. Yhteenvetonäkymä voi suodattaa kohteita niiden kenttien arvojen mukaan ja, lisäksi, se voi näyttää kohteita jotka ovat ladattuna paikalliseen tietokantaan.

Näytettyjen kohteiden määrittely

Yhteenvetonäkymä voi asetusten mukaan:

  • Lajitella kohteita kenttien mukaan;

  • Näyttää kentät sarakkeissa halutun levyisinä;

  • Näyttää tai piilottaa kohteiden määrät, kuvakkeet, jne.;

  • Laskea yhteen kenttien arvoja ja näyttää niiden kokonaissummia.

Paneeleissa navigointi

Voit navigoida ja käyttää yhteenvetonäkymässä olevia kohteita samoin kuin muissakin Vinen työkaluissa. Voit siirtyä yhden paneelin sisällä tai hypätä yhdestä paneelista toiseen hiirellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä. Kohteita avataan kaksoisnapsauttamalla ja pikavalikon saa avattua hiiren kakkospainikkeella:

Kuva. Yhteenvetonäkymässä olevat kohteet toimivat samoin kuin Vinen vakiolistoissakin olevat kohteet.

Paneelin laajentamis- ja pienentämis-kuvakkeet

Jokaisessa paneelissa on Laajenna-painike.. Kun napsautat sitä hiirellä, näet paneelin sisältämän tiedon taulukkomuodossa. Palataksesi takaisin normaaliin kohdenäkymään, napsauta hiirellä Pienennä-kuvaketta .

Kuvakerivit korostavat kohderyhmiä

Kohteelle voidaan määritellä väri, jolloin sen kuvake näkyy kaikkialla kyseisellä värillä tehostettuna.

Apuohjelmalla voidaan määrittää kohteen väri tai Vine-järjestelmään voidaan suoraan ohjelmoida kohteille omat värit niiden sisältämän tiedon mukaan.

Jokaisella projektin vaiheella voi olla oma väri ja sen perusteella käyttäjät voivat suoraan nähdä, missä vaiheessa projekti on.