Valtionosuuksien muokkaus

Työkalun avulla asetetaan eri rahoitusmuotojen valtionosuudet ja omavastuuosuudet. Työkalu koostuu kahdesta sivusta, joilla kullakin käsitellään omia rahoitusmuotoja erilaisine laskentasääntöineen.

Näet listassa kaikki palveluun asetetut hinnoitteluryhmät ja voit syöttää kullekin hinnoitteluryhmälle omaehtoisen ja henkilöstökoulutuksen valtionosuuden sekä omavastuuosuuden.

  • Voit syöttää kullekin hinnoitteluryhmälle valtionosuudet ja omavastuut.