Usean kohteen tapahtumien tarkastelu

Kohteiden lisääminen kalenteriin

Useamman kohteen tapahtumat saadaan näytölle samanaikaisesti lisäämällä halutut kohteet Kalenteri-ikkunaan. Lisää kohde tai useita kohteita kalenteriin vetämällä ne sinne tai klikkaamalla kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Lisää kalenteriin.

Henkilöiden lisääminen kalenteriin

Helpoin tapa lisätä henkilöitä kalenteriin on napsauttaa hiirellä Lisää henkilöitä kalenteriin kuukausikalenterin alla ja valitsemalla sen jälkeen ne henkilöt, jotka haluat lisätä.

Oletusarvoisesti Lisää henkilöitä kalenteriin -ikkunan listassa näkyvät kaikki puhelinluettelossa olevat henkilöt. Vine-pääkäyttäjä voi kuitenkin luoda kansion, jonka jäsenet tai sen alikansion jäsenet näkyvät myös listassa.

Kohteiden poistaminen kalenterista

Kohde poistetaan kalenterista valitsemalla ensin kohde ja painamalla sen jälkeen Delete-näppäintä tai napsauttamalla sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Poista kalenterista.

Tapahtumien tarkastelu

Kohde, jonka tapahtumat näkyvät näytöllä, osoitetaan rastitusruudulla. Kohteen tapahtumat tuodaan näytölle tai kätketään tyhjentämällä sen rastitusruutu. Minkä tahansa kohteen tapahtumat näytetään tai kätketään siten ilman kohteiden vetämistä kalenteriin tai kalenterista.

Jos haluat nähdä vain yhden henkilön tapahtumat kerrallaan, napsauta kyseisen henkilön rastitusruutua pitämällä samalla Alt-näppäintä alhaalla. Tämä toiminto valitsee kohteen ja poistaa muut kohteet valinnasta samanaikaisesti.