Vine 6.2.1

Uutta Markkinoinnin Automaatiossa

  • Luotujen kohteiden käyttäminen. Nyt automaatiosääntö voi käyttää saman automaation aikaisemmin luomaa kohdetta.
    Voit esimerkiksi käyttää Lisää tapahtuma -toimintoa, jolla luodaan tapahtuma, joka voi käyttää myöhemmin tätä samaa automaation sääntöä. Uuden tapahtuman nimi tulee näkyviin Tee tämä toiminto -listaan.
  • Kohteiden täggääminen. Voit nyt merkitä Vine-kohteita tägeillä tehdäksesi niistä ryhmiä. Tägätty kohde lisätään automaattisesti saman nimiseen kokoelmaan.
    Voit esimerkiksi merkitä henkilön sen perusteella, millä web-sivulla henkilö on käynyt tai mihin tapahtumaan hän rekisteröityi. Tägien avulla voit analysoida ja organisoida prospektejasi paremmin ja helpommin.

Parantunut Web-lomake -editori

  • Staattiset tekstit ja otsikot voidaan nyt helposti liittää mihin tahansa paikkaan lomakkeella.
  • Valintaruutu -kenttää voi käyttää nyt myös käyttäjän rekisteröimiseksi osallistujaksi tapahtumaan aikaisemman kokoelmaan lisäämisen lisäksi.
  • Henkilön nollaus -linkki. Nyt on mahdollista laittaa henkilön nollausteksti ja -linkki mihin tahansa paikkaan lomakkeella.