Vinen näppäinoikotiet

Peruskomennot

Tavoite

Paina

Luo uuden Vine-kohteen juuri sen mukaan, mikä kohdetyyppi on valittuna.

CTRL+N

Sulkee Vine-ikkunan

CTRL+W

Lopettaa Vinen

CTRL+Q

Kohteen kanssa työskentely

Kohteen avaaminen

Tavoite

Paina

Valitun kohteen avaaminen

ENTER

Valitun kohteen tai yhteyden tuhoaminen

DELETE

Kohteen ikkunan selaaminen

Tavoite

Paina

Vaihtaminen ikkunan näkymien välillä

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen listan riviltä toiselle

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Kohteen muokkaaminen

Tavoite

Paina

Siirtyminen muutoskentästä toiseen

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Muutosten tallentaminen

ENTER

Muutosten kumoaminen

ESC

Muokkaus

Tavoite

Paina

Kopioi tekstin ja/tai kohteen

CTRL+C

Valitun tekstin leikkaaminen Leikepöydälle

CTRL+X

Liitä Leikepöydän sisältö

CTRL+V

Kaikkien kohteiden valitseminen ikkunassa

CTRL+A

Viimeisen toiminnon peruminen

CTRL+Z

Työkalujen avaaminen

Avaa

Paina

Kotikartta

CTRL+H

Etsi

CTRL+F

Kalenteri

CTRL+K

Tänään

CTRL+T