Liitteet

Kohdelajien kentät

Seuraavissa taulukoissa luetellaan vain useimmin käytettyjen kohdelajien tärkeimmät kentät. Täydellinen luettelo löytyy Vine-kehittäjän oppaasta.

Yritys vy_company

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Kohteen sisäinen nimi

Realname

Yrityksen virallinen nimi

Location

Nimen laajennus.

Phone

Puhelinnumero

Fax

Faksinumero

Email

Sähköpostiosoite

WWWpage

Yhtiön verkkosivusto

Address

Postitusosoite

Zip

Postinumero

City

Kaupungin nimi

State

Osavaltio

StreetAddress

Katuosoite, jos postiosoite on postilokero

Country

Maan nimi. parametrikenttä: arvot taulussa VP_COUNTRY

Description

Kohteen kuvaus.

Streetcity

 

StreetZIP

 

BUSINESSID

 

CUSTOMERID

 

DATASERVICEID

tallentaa avaimen ulkoiseen järjestelmään, joka ylläpitää kohdetta. Tällä hetkellä käytetään osoitepalvelun tunnisteen tallentamiseen. Osoitepalvelusta ladatuille tai kohdistetuille kohteille kentässä on aina osoitepalvelussa olevan kohteen avain

COMPANYTYPE

parametri-kenttä, jonka arvot on tallennettu VP_COMPANYTYPE -parametritauluun.

OFFICETYPE

VY_OFFICETYPE

EDI

 

LEADSCORE

 

TURNOVER

 

PROFIT

 

PERSONNEL

 

SALESTHISYEAR

 

SALESLASTYEAR

 

INDUSTRYGROUP

 

INDUSTRYCODE

VP_INDUSTRYGROUP

COMPANYFORM

VP_COMPANYFORM

Henkilö vy_person

Kentän nimi

Kuvaus

LastName

Sukunimi

FirstName

Etunimi

Title

Tehtävä, työnkuva

Department

Osasto, yksikkö yrityksessä / sijainti

Phone

Henkilön puhelinnumero

Phone2

Lisäpuhelin, esim. matkapuhelin

Fax

Faksinumero

Email

Sähköpostiosoite

HomePHONE

Kotipuhelin

HomeAddress

Kotiosoite

HomeZip

Postinumero

HomeCity

Kaupungin nimi

HomeState

Osavaltio

HomeCountry

Maan nimi

Description

Kohteen kuvaus.

SKYPE

 

ISUSER

 

DECISIONMAKER

VS_PERSONTYPE

COUNTRYNAME

VP_COUNTRY

LEADSCORE

 

LASTMARKETINGOPERATIONTYPE

VP_MARKETINGOP_TYPE

LASTMARKETINGOPERATIONDATE

 

WEBPAGE

 

DATASERVICEID

tallentaa avaimen ulkoiseen järjestelmään, joka ylläpitää kohdetta. Tällä hetkellä käytetään osoitepalvelun tunnisteen tallentamiseen. Osoitepalvelusta ladatuille tai kohdistetuille kohteille kentässä on aina osoitepalvelussa olevan kohteen avain

MAINREPOSPONSIBLITY

VP_MAIN_RESP_TYPE

Tapahtuma vy_event

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Tapahtuman nimi

StartDate

Tapahtuman aloituspäivä tai päivämäärä ja aika

StartDateGMT

GMT aika

EndDate

Tapahtuman loppupäivämäärä ja aika

EndDateGMT

GMT aika

EventPhase

Tapahtuman vaihe: 1 = 'ei tehty', 2 = 'tehty'

EventType

Tapahtuman lajin ID: katso VY_EVENTTYPE

RemindTime

Kuinka monta sekuntia ennen tapahtumaa annetaan muistutusviesti (0, jos ei ole muistutusta)

RemindType

Muistutuksen tyyppi (0 = ikkuna, 1 = SMS)

Description

Kohteen kuvaus.

Location

Tallentamaan tietoa tapahtuman paikasta

Reported VY_EVENT_REPORTED

Projekti vy_project

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Projektin nimi

ProjectPhase

Projektin vaiheen ID: katso VY_PROJECTPHASE

ProjectType

Projektin lajin ID: katso VY_PROJECTTYPE

StartDate

Projektin aloituspäivä tai päivämäärä ja aika

EndDate

Projektin loppupäivämäärä ja aika

ProjectSum

Projektin kokonaisarvo (valuutta ja todellinen merkitys ovat asiakkaiden päätettävissä)

Budget

Projektin budjetti (valuutta ja todellinen merkitys ovat asiakkaiden päätettävissä)

Amount

Valuutta ja todellinen merkitys ovat asiakkaiden päätettävissä

ProjectLength

Projektin kesto (yksikkö ja todellinen merkitys ovat asiakkaiden päätettävissä)

Description

Kohteen kuvaus.

Kansio vy_collection

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Kansion nimi

ContentsType

Yhteyden lajin ID, joka määrittää millaisia jäseniä kansio sisältää, katsoVY_CONNECTIONTYPE.ID

Description

Kohteen kuvaus

Resurssi vy_resource

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Resurssin nimi

ResourceType

Resurssin lajin ID: katso VY_RESOURCETYPE.ID

Description

Kohteen kuvaus.

Dokumentti vy_document

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Dokumentin nimi

DOCUMENTTYPE

Dokumentin lajin ID, katso VY_DOCUMENTTYPE

DOCUMENTPHASE

Dokumentin vaiheen ID, katso VY_DOCUMENTPHASE

Description

Kohteen kuvaus.

DOCUMENTDATE  

Myyntiprojekti vy_salescase

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Kohteen nimi

salesunit

VY_SALESUNIT

salesphase

VY_SALESPHASE

startdate

 

enddate

 

offerdate

 

salestype

VY_SALESTYPE

sales

 

Sales2

 

Sales3

 

salesarea

VY_SALES_AREA

subject

 

decisionphase

VY_SALES_DECIS_PHASE

Financestatus

VY_SALES_FINA_STATUS

Internalcompetition

VY_SALESINTERNCOMPET

Totalprobability

 

salesprobability

VY_SALESPROBABILITY

Description

Kohteen kuvaus.

Asiakkuus vs_salesaccount

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Kohteen nimi

salesarea

VY_SALES_AREA

Businessunit

VY_SALESUNIT

Wellbeing

VS_SALESACC_BEING

accountphase

 

Details

 

Comments

 

Target

 

Challenges

 

Plan

 

Description

Kohteen kuvaus.

Palvelupyyntö vs_servicerequest

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

Kohteen nimi

Caseid

 

component

 

startdate

 

enddate

 

note

 

OtherInfo

 

ServReqPhase

VS_SERVREQ_PHASE

PlatformType

VS_PLATFORMTYPE

PlatFormVersion

 

PriorityType

VS_PRIORITYTYPE

ProductType

VS_HDPRODUCTTYPE

ProductVersion

 

Published

VS_SERVREQ_PUBLISHED

Repeating

VS_SERVREQ_REPEATING

ResponsibleType

VS_RESPONSIBLETYPE

Severity

VS_SERVREQ_SEVERITY

Solution

 

SolutionType

VS_SOLUTIONTYPE

ServReqType

VS_SERVREQ_TYPE

Version

 

Description

Kohteen kuvaus.

Kyselylomake vs_questionnaire

Kentän nimi

Kuvaus

NAME  
ENDDATE  
PHASE VS_QUESTION_PHASE
DESCRIPTION  
STARTDATE  
COMMON  
DEFAULTQUESTIONNAIRE VS_QUESTIONN_DEFAULT
EVENTTYPE VY_EVENTTYPE

Web-linkki

Kentän nimi

Kuvaus

NAME

URL, esim. Https://vine.eu

Description

Kohteen kuvaus.

Kohteen parametrit

Vine kohteilla voi olla parametrikenttiä, eli kenttiä, joiden arvot voidaan valita vain asetetuista arvoista. Nämä arvot tallennetaan erilliseen parametritauluun, jonka nimi on annettu Kuvaus-sarakkeessa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tapahtuman EVENTTYPE -kenttä viittaa parametritauluun VY_EVENTTYPE.

EVENTTYPE VY_EVENTTYPE

 

Käytät todennäköisesti vain NAME -kenttää, joka tallentaa parametrin arvon.

Esimerkiksi, jos haluat viitata tapahtuman lajiin, voit käyttää seuraavaa:[[EVENTNAME.EVENTTYPE]]