Ratkaisutietokannan artikkelin kentät

Nimi

Nimi on pakollinen kenttä.

Laji

Määrittää artikkelin tyypin:

Ylläpitäjä voi lisätä standardiarvojen joukkoon lisää arvoja.

Vaihe

Määrittää artikkelin vaiheen:

Ylläpitäjä voi lisätä standardiarvojen joukkoon lisää arvoja.

Julkaistu

Määrittää, onko artikkeli on julkaistu vai ei (Asiakas-webissä). Palvelupyynnön ”Lähetä sähköpostia” toiminnolla voidaan etsiä ratkaisutietokannasta vain niitä artikkeleita, joiden Julkaistu-tilaksi on asetettu Kyllä.

Viimeksi arvioitu

Määrittää päivämäärän, jolloin artikkeli on viimeksi arvioitu.

Tuote

Määrittää tuotteen johon artikkeli liittyy:

Ylläpitäjä voi lisätä standardiarvojen joukkoon lisää arvoja.

Komponentti / Versio / Korjattu versiossa

Muita tietoja, jotka voivat antaa lisätietoja tuotteesta tai sen osista ja sen versioista joihin ratkaisu liittyy.

Kuvaus

Määrittelee ongelman yksityiskohtaisesti.

Ratkaisu

Määritä ongelman ratkaisu tähän.

Sisäinen lisätieto

Lisää sisäinen kuvaus, joka ei ole näkyvissä asiakkaille. Esimerkiksi sisäiset muistiot, joita ei yleensä julkaista Asiakas-webissä.

Käyttöoikeudet

Lisätietoa kohteiden käyttöoikeuksista saat lukemalla Kohteiden suojaaminen -kappaleen.