Kansion kentät

Nimi

Nimi on pakollinen kenttä.

Kansioryhmä-kenttä

Vinessä kansiot järjestellään puumaista hierarkiaa käyttäen.

Hierarkiassa oletetaan, että jokainen siinä oleva kansio kuuluu johonkin kansioryhmään, ts. kansioon, joka on hierarkiassa ylemmällä tasolla, ja johon kuuluu alemman tason kansio/kansioita. Ylimmän tason kansiot eivät luonnollisestikaan voi kuulua mihinkään kansioryhmiin.

Ylemmän tason kansio sisältää alempia kansioita, jotka näytetään kun ylempi kansio avataan.

Jotta kansio näkyisi kansiopuussa, kaikilla kansioilla, paitsi päätason kansioilla, on oltava pääkansio.

On suositeltavaa, että yhdistät jokaisen kansion johonkin kansioryhmään.

Huomaa että kansioryhmä -kenttä on yhteyskenttä. Avatessasi kansion muokkauslomakkeen luodaksesi uuden kansion, lisätään automaattisesti viimeksi valittu kansio uuden kansion kansioryhmäksi.

Näkyvyyskenttä

Näkyvyysvalikosta voit määritellä ne käyttäjät ja ryhmät, jotka voivat nähdä kansion. Nämä käyttäjät eivät voi avata kansion muokkausikkunaa eikä näin ollen vaihtaa kansion nimeä tai mitään muutakaan asetusta.

Muokkauskenttä

Valitse Muokkaus-valikosta käyttäjäryhmä, jolle sallit kansion asetusten muuttamisen. He pystyvät muuttamaan kansion nimeä ja muita asetuksia.

Sisältölajikenttä

Sisältölaji -luettelosta sinun tulee valita yhteystyyppi, jolla kohteet liitetään kansion jäseniksi.

Jos haluat kansion sisältävän muita kansioita, valitse Kansio-kuuluu sisältölajiluettelosta.

Jos sisältölajiluettelossa ei ole haluamiasi kansiolajeja, voit pyytää Vine -ylläpitäjää lisäämään tarvittavat lajit. Huomaa myös, että ylläpitäjä voi muuttaa kansiolajien nimiä luetteloiden kohteiden tyyppejä vastaaviksi.

Käyttöoikeudet

Lisätietoa kohteiden käyttöoikeuksista saat lukemalla Kohteiden suojaaminen -kappaleen.

Kuvakenttä

Lisätietoa kuvakentistä saat lukemalla kappaleen Kuvakentät.

Kuvaus

Tätä kenttää voit käyttää kansion vapaamuotoiseen kuvaukseen. Standardiin kuvaus-kenttään voi tallentaa jopa 2000 merkkiä.

Poissulkeva rastitusruutu

Kansio voidaan määritellä poissulkevaksi, jos se sisältää alikansioita. Se tarkoittaa sitä, että tuohon kansioon kuuluvat kohteet voivat kuulua vain yhteen alikansioon.

On tärkeää huomata, että kansion poissulkeva valinta vaikuttaa vain kansion lähimpiin alikansioihin, ts. ensimmäisen tason alikansioihin.

Esimerkki 1:

Sinulla on kansioryhmä "Yrityksen roolit", joka ryhmittelee kaikki tietokannassa olevat yritykset 4 ryhmään: Kilpailija, asiakas, partneri, prospekti:

Jos haluat, että yritys voi olla vain yhdessä näistä kansioista kerrallaan, voit valita "Yrityksen roolit" kansion poissulkevaksi. Vine seuraa niitä yrityksiä, jotka lisäät "Yrityksen Roolit" -kansion alikansioihin, eikä salli niille yhteyttä muihin kuin kansioihin kuin näihin neljään.

Esimerkki 2:

Haluat tallentaa kaikki projektisi yhteen kansioon ja jaotella ne asiakkaan ja statuksen mukaan. Voit ryhmitellä asiakkaidesi projektit erilleen partnereidesi projekteista, ja lajitella ne sitten tilan mukaan, esim. Aloitettu, Aktiivinen tai Suljettu.

Seuraavassa näet yhden mahdollisen ratkaisun: Voit luoda kansioryhmän ”Projektit” ja siihen seuraavat alikansiot:

Nimi

Sisältö

Kuvaus

Asiakasprojektit

Kansio-Kuuluu

Tallentaa asiakasprojektikansiot

Aloitettu

Projekti-Kuuluu

Tallentaa kaikki äskettäin aloitetut projektit.

Aktiivinen

Projekti-Kuuluu

Tallentaa kaikki käynnissä olevat projektit.

Suljettu

Projekti-Kuuluu

Tallentaa kaikki suljetut projektit.

Muutit Projektit -kansion poissulkevaksi varmistaaksesi että mikään projekti ei voi olla kuin yhdessä tilaa ilmaisevassa kansiossa: Aktiivinen, Suljettu, Aloitettu.

Muutit Asiakasprojektit -kansion poissulkevaksi varmistaaksesi että mikään projekti ei voi olla kuin yhdessä asiakaskansiossa.