Kohteen muokkauslomake

Jokaisella kohteella on muokkauslomake, jossa voit muokata kohteen perustietoja.

  • Napsauta mitä tahansa muokkauslomakkeen kenttää hypätäksesi siihen.

  • Liikkuaksesi seuraavaan kenttään käytä TAB -näppäintä tai jos haluat siirtyä takaisin edelliseen kenttään käytä SHIFT+TAB näppäinyhdistelmää.

Samalla kohteella voi olla erilainen muokkaus- ja näkymälomake eri käyttäjäryhmille.

Pakolliset kentät

Et voi tallentaa kohdetta ennen kuin olet täyttänyt pakollisten kenttien tiedot. Pakolliset kentät ontyhjinä korostettu keltaisella värillä.  Pakollisten kenttien nimi on puolestaan punaisella

Nimikenttä on aina pakollinen, koska kohteella pitää olla nimi.

Yrityksen muokkauslomakkeessa pakollisia kenttiä ovat Nimi ja Käyttönimi-kentät:

Tekstikentät

Suurin osa Vinen vakiokohteiden kentistä on tekstikenttiä, joihin voi syöttää ja muokata kohteen perustietoja. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Sähköposti, Osoite, Kuvaus ja Puhelin -kentät.

Päivämääräkentät

Muokkauslomakkeessa voi olla päivämääräkenttiä, joihin voi lisätä vain päivämäärä- ja aika-arvoja. Esim.: Alkupvm. ja Loppupvm.- kentät tapahtuman muokkauslomakkeella ovat päivämääräkenttiä.

Päivämäärät ja kellonajat tulisi syöttää samassa formaatissa kuin tietokoneesi paikallisissa asetuksissa on ne määritelty.

Parametrikentät

Vakiokohteiden muokkauslomakkeissa on pudotusvalikko, jonka tietoja valitsemalla voidaan lisätä kohteeseen tietoa.

Projektin muokkauslomake esimerkiksi sisältää Vaihe-pudotusvalikon, jossa on seuraavat valintamahdollisuudet: Suunnittelu, Jäissä, Suljettu, Aktiivi, Valmis, Hylätty:

Vine-pääkäyttäjä voi lisätä tai poistaa valintoja luettelosta. Ylläpitäjä määrittelee myös, missä vaiheessa projektit näytetään henkilön Tehtävät

Vanhentuneet laji- ja vaihekentät

Vine-pääkäyttäjä voi muuttaa kohteen tyypin tai vaiheen vanhentuneeksi. Sen jälkeen ei ole enää mahdollista valita kyseistä vaihetta tai lajia uusille kohteille, mutta se toimii täysin niissä kohteissa, joihin se on valittu aikaisemmin.

Vanhentumismerkinnän jälkeen kohdetta tai lajia ei voi enää muokata. Vine tukee kuitenkin jo aiemmin vanhentuneiksi merkittyjä kohteita siihen saakka, kunnes niille valitaan uusi tyyppi/vaihe.

Rastitettavat kentät

Rastitusruutua käytetään usein jos valittavana on vain kaksi vaihtoehtoa. Esimerkki: Tapahtuman vaihe voidaan valita joko näytettäväksi tai piilotettavaksi tehtävälistassa.

Numerokentät

Muokkauslomake voi sisältää numerokenttiä, jotka hyväksyvät vain kokonaislukuja. Esim., "Budjetti" ja "Lopputulos" kentät projektin muokkauslomakkeella ovat kokonaislukukenttiä:

Huomaa, että Vine pyöristää arvon lähimpään tasalukuun. Sen vuoksi erityisiä desimaalilukukenttiä pitäisi käyttää lukujen tallentamiseen räätälöidyillä muokkauslomakkeilla.

Vain luku -kentät

Vain luku -kentissä on tietoja, joita ei voi muokata. Esimerkiksi Vinessä näkyvät kohteen luonti-päivämäärä, tallentaja, muutospäivämäärä ja muuttaja ovat Vain luku -kenttiä:

Yhteyskentät

Kohteen muokkauslomakkeessa voi olla myös linkkikenttiä. Yhteyskenttien avulla helpotetaan kohteelle tyypillisten yhteyksien luomista ja määrittämään tarvittavat yhteydet jo heti kohteen muokkauslomakkeella.

Esimerkiksi kun luot henkilön, haluat yleensä määritellä myös yrityksen jossa henkilö työskentelee, ts. luot Työntekijä-Työnantaja yhteyden henkilöstä työnantajayritykseen. Helpoin tapa on syöttää yrityksen nimi Yritys-kenttään henkilön muokkauslomakkeessa:

Sinun ei tarvitse muistaa kohteen tarkkaa nimeä. Voit syöttää vain osan nimestä. Vine tutkii tietokantaansa löytääkseen kohteen.

  • Jos kohdetta ei löydy, Vine kehottaa sinua luomaan uuden kohteen. Näytölle avautuu tyhjä kohteen muutoslomake.

  • Jos tietokannassa on monia samankaltaisia nimiä, Vine antaa sinulle listan josta voit valita haluamasi kohteen.

  • Jos tietokannasta löytyy vain yksi kohde, jonka nimi vastaa etsimääsi, täyttää Vine sen automaattisesti yhteyskenttään.

Huomaathan lisäksi seuraavan:

  • Jokainen muokkauslomakkeen yhteyskenttä toimii vain tietyn tyyppisillä kohteilla. Siksi sinun on mahdollista käyttää vain tiettyjä yhteyskenttiä tietyn tyyppisten yhteyksien luomiseen.

  • Linkkikenttää voi käyttää vain yksittäisen yhteyden luomiseen tai muokkaamiseen kerrallaan. Jos kohteen yhteystapa sallii useita yhteyksiä, voit helposti luoda niitä Vedä ja pudota -toiminnolla tai käyttämällä Yhdistä–komentoa oikotievalikosta.

  • Muokatessasi kohdetta voi sen yhteyskentässä olla jo yhdistetty kohde. Jos korvaat sen toisella kohteella, edellisen kohteen yhteys poistuu ja uuden kohteen yhteydet tulevat tilalle. Kaikki muut yhteydet pysyvät muuttumattomina.

  • Luodessasi uutta kohdetta täyttää Vine automaattisesti yhteyskenttään samaa tyyppiä olevan, viimeksi avaamasi kohteen. Poistaaksesi oletuskohteen, tyhjennä yhteyskenttä tai syötä siihen uuden yhdistettävän kohteen tiedot.

Vinen vakiokohteissa on esimerkiksi seuraavat yhteyskentät:

Kohde

Yhteyskenttä muokkauslomakkeessa

Yhteyslaji

Henkilö

Yritys

Henkilö <-> Yritys: ”Työntekijä -Yritys”

Projekti

Asiakas

Projekti <-> Yritys: ”Projekti - Asiakas”

Vastaa

Projekti <-> Henkilö: ”Vastuu - Vastuuhenkilö”

Tapahtuma

Yritys

Tapahtuma <-> Yritys: ”Tapahtuma - Yritys”

Henkilö

Tapahtuma <-> Henkilö: ”Osallistuminen - Osallistuja”

Projekti

Tapahtuma <-> Projekti: ”Tapahtuma - Projekti”

Kansion linkkikentät

Kansion yhteyskenttää voi käyttää yhdistämään kohteen useisiin eri kansioihin suoraan muokkauslomakkeella.

Esimerkki: Tietokannassa on pääkansio, joka sisältää ”Asiakkaan sijainti” ja ”Postituslistat”-alikansiot.

Tällöin kansion yhteyskenttiä voidaan käyttää yksinkertaistamaan henkilön yhdistämistä näiden pääkansioiden alikansioihin.

Kun tämä henkilökohde tallennetaan, yhdistyy se sekä ”Europe”-kansioon että ”Partnerit”- sähköpostikansioon.

”Sijainti”-kansiot on osa ”Asiakkaiden sijainti”-kansiota ja näytetään pudotusvalikossa, koska se on poissulkeva kansio etkä voi valita kuin yhden jäsenkansion kerrallaan.

”Sähköpostiprofiili”- kansio on osa ”Postituslistat”-kansiota ja luettelossa sen yhteydessä on valintaruudut, koska voit valita kuinka monta alikansiota hyvänsä.

Vine-pääkäyttäjä voi määritellä, mitä pääkansioita käytetään kansion yhteyskentässä.

Kuvakentät

Kohteen muokkaus- ja näkymälomakkeet voivat sisältää kuvakenttiä. Niitä voidaan käyttää henkilön kuvan, yrityksen logon tai resurssin kuvan tallentamiseen ja näyttämiseen. Vine tukee kaikkia yleisimpiä kuvaformaatteja ja muuttaa ja tallentaa ne JPEG-tiedostoina. Tarvittaessa kuva pienennetään ennen tietokantaan tallentamista. Näin varmistetaan se, että kuvan koko ei ylitä 32 kilotavua ja sen koko ei ole isompi kuin 300x300 pikseliä.

Käyttöoikeudet ja näkymäkenttien muokkaaminen

Lue Kohteiden suojaaminen kertova jakso saadaksesi tietoa käyttöoikeuskentistä ja tietojen näkyvyyden muokkaamisesta.