Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeet työkalun avulla voit nopeasti etsiä ja muokata olemassa olevia kyselylomakkeita tai luoda uusia.

Kyselylomake-kohteen avulla kootaan asiakaskysely useista kysymyksistä jotka esitetään erillisellä sivulla tapahtuman muokkauslomakkeella. Tätä käytetään usein esim. kokouksissa, joissa asiakkaan tahdotaan antavan nopeasti palautetta.

Lisätietoja Kyselylomakkeesta löydät Kyselylomakkeiden käyttö -kappaleesta ja siellä Yleistä.

Kyselylomakkeet-työkalu ryhmittelee kyselylomakkeet vaiheittain.

Valitse Uusi kysely Kyselylomakkeen luominen tai muokkaaminen.

Muokataksesi kyselyä napsauta hiiren oikealla näppäimellä sitä ja valitse valikosta Muokkaa.