WWW-yhteyskentät

Näkyvyys

Valitse Näkyvyys-valikosta käyttäjäryhmä, jolle kohteen näkyvyys rajataan.

Käyttöoikeudet

Lisätietoa kohteiden käyttöoikeuksista saat lukemalla Kohteiden suojaaminen -kappaleen.

Kuvakenttä

Lisätietoa kuvakentistä saat lukemalla kappaleen Kuvakentät.